Zomerbridge BC Het Hollebloc

maandag 19 juni 13:00 - 16:00

€ 2,50 per keer per persoon. Aanmelden met NBB nummer, bij voorkeur per paar. https://2501.bridge

Locatie