Afbeelding
Eigen foto Natuur en Milieu Utrecht

Agroforestry steeds normaler rondom Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug: nieuwe proefpercelen aangelegd

2 april 2024 om 14:00 Duurzaamheid

REGIO / ZEIST Stukje bij beetje timmert een nieuwe, duurzame vorm van landbouw aan de weg in de provincie Utrecht: agroforestry. Rondom het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werden afgelopen maand twee agroforestry proefpercelenaangelegd: bij boerderij De Oude Ruif in Stoutenburg en bij boerderij HetBinnenveld in Rhenen. Beide boerderijen legden noten- en fruitbomen aan. Dat maakt Natuur en Milieu Utrecht bekennd.


EXPERIMENTEREN

Op donderdag 28 maart werd het proefperceel op boerderij Het Binnenveld aangelegd en geopend, in aanwezigheid van wethouder Bert Fintelman van de gemeente Rhenen en Gijs de Kruif, directeur-bestuurder Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Bij boerderij Het Binnenveld werd op het perceel waar een zelfpluktuin ligt, een hoogstamboomgaard met appels, peren en kersen aangelegd. Daarnaast plantten agrariërs Roel van Dijk en Jeroen Valkenburg tussen de gewassen rijen met verschillende noten- en fruitbomen, waaronder walnoten, hazelaars en bessen.

Gijs de Kruif: “Als Nationaal Park zijn we enthousiast dat deze agrariërs bereid zijn te investeren in agroforestry. Het exploiteren van bomen en struiken kan een mooieaanvulling zijn op de bestaande bedrijfsvoering en zal een positieve bijdrage leverenaan zowel ecologie als economie. We hopen dat het initiatief zal aanslaan en worden opgepakt door veel collega-boeren.”

ZEKERHEID VOOR DE TOEKOMST


Jeroen Valkenburg en Roel van Dijk volgden de familie Herder van boerderij DeOude Ruif in Stoutenburg op, die op dinsdag 27 februari hun aanplant deden. Mauritsen Yvonne Herder legden op een stuk grond van 0,8 hectare een oogsttuin aan metverschillende bessenstruiken, zoals braam, framboos en honingbes, en bomen, zoalspruim-, peer- en appelbomen. Deze zijn in rijen aangeplant zodat de kippen ertussendoor kunnen scharrelen.Maurits en Yvonne Herder: “We hopen ons bedrijf meer fundament te kunnen gevendoor te werken met agroforestry en zo ook meer zekerheid voor de toekomst tekrijgen. Van onze zoon weten we al jaren dat hij graag de boerderij zou willenovernemen. Dit gaf ons vaak een dubbel gevoel omdat we heel graag zouden willendat die droom van hem waar gaat worden, maar niet konden beloven dat dit echtwerkelijkheid gaat worden. Nu onze dochter recent ook heeft aangeven wel eentoekomst te zien in het bedrijf samen met haar broer zijn we hard gaan nadenkenhoe we dit waar kunnen gaan maken. En toen kwam deze kans op ons pad, die wemet vol enthousiasme aangrijpen. We vinden het ook belangrijk om ons in te zettenvoor biodiversiteit en educatie hierover voor burgers.”

DUURZAAM LANDBOUWSYSTEEM

Agroforestry is een duurzaam landbouwsysteem waarin houtige gewassen zoalsnotenbomen en bessenstruiken gecombineerd worden met akkerbouw of veeteelt.Het biedt vele ecologische voordelen: van verbetering van de waterhuishouding enbodemleven tot het bevorderen van dierenwelzijn. Daarnaast draagt agroforestry bijaan de economische weerbaarheid van het boerenbedrijf, bijvoorbeeld door deverkoop van noten en fruit of vergoedingen voor ecosysteemdiensten.Veel boeren willen wel aan de slag met agroforestry, maar zijn niet klaar om het helebedrijfsmodel daarop aan te passen. Daarom helpt de Natuur en MilieufederatieUtrecht, samen met partners, sinds september 2023 geïnteresseerde agrariërs in enrondom Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug een agroforestry proefperceel op hunterrein aan te leggen. Zo kunnen boeren klein beginnen en experimenteren metelementen van agroforestry.

PARTNERS

Het agroforestry proefpercelen project is een project van de Natuur en MilieufederatieUtrecht, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Louis Bolk Instituut en Fruitz for Life. Samen met stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug geven we hier invulling aan door met boeren te werken op enom de Heuvelrug. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van hetNationaal Park Fonds Utrechtse Heuvelrug. Dit ondersteunt projecten en initiatievendie ten goede komen aan natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in dit unieke gebied. Met de oprichting van het Fonds wil het Nationaal Park projecten voor de bescherming en het behoud van dit unieke gebied een extra impuls geven. Dit projectis daarnaast mede mogelijk dankzij een subsidie uit de SABE-regeling van de RVO.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie