Nieuwe ontdekkingen over Joodse onderduik in Zeist in WO II. Van de Poll-lezing op 18 september door Gerrit van de Vorst

17 augustus 2023 om 21:48 Lokaal Deel je nieuws

Na hun publicaties over joodse onderduik in Zeist zijn Heleen bij ’t Vuur en Gerrit van der Vorst totaal overvallen door de reacties, persaandacht en vervolgontwikkelingen. De omvang van de joodse onderduik in Zeist– met misschien wel 800 onderduikers –was veel groter dan tot voor kort gedacht. Waarom werd er zo lang gezwegen door de meeste betrokkenen 

Het onderzoek van de auteurs loopt nog steeds. Het ziet nu ook op naoorlogse proces-verbalen en strafdossiers. Hen bereiken nog steeds nieuwe verhalen over onderduik in Zeist. In de Van de Poll-lezing 2023 zullen nog enkele nieuwe en zeer bijzondere onderduikgeschiedenissen belicht worden, maar verder zal Gerrit van der Vorst het belang van het onderzoek voor lokale geschiedschrijving en herdenking –  dilemma’s! – en voor wetenschappelijk onderzoek toelichten aan de hand van voorbeelden. Meer algemene conclusies zullen worden getrokken. Daarbij komen zaken   aan de orde als de kosten van onderduik, verraad/criminaliteit, de rol van vrouwen in de illegaliteit en het joodse verzet. 

De Van de Poll-lezing, ieder jaar georganiseerd door het Zeister Historische Genootschap, is op maandag 18 september 2023, 20.00 uur in de leerlingenkantine achter op het terrein van het landgoed Schoonoord aan de Blikkenburgerlaan. Zaal open om 19.30 uur. De lezing is voor iedereen kosteloos toegankelijk. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie