‘Boer-burger initiatief’: een moestuin bij de boer.
‘Boer-burger initiatief’: een moestuin bij de boer. LEADER

Nog subsidie te geef voor plattelandsprojecten in de regio

Overig

Bij het woord ‘Leader’ denken veel mensen aan de Engelse vertaling voor leider. Toch heeft LEADER ook een andere betekenis: het is een Europees programma dat vernieuwende projecten op het platteland ondersteunt. De letters staan voor Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. De afgelopen zes jaar heeft LEADER in Oost Utrecht (Kromme Rijnstreek, Vallei en Heuvelrug) meer dan driehonderd initiatieven op weg geholpen. Ruim dertig daarvan hebben ook een financiële bijdrage vanuit LEADER gehad. Er is nog subsidie beschikbaar, voor geïnteresseerden is er op 7 en 8 februari een Informatie-Café.

Zeist - Maike van der Maat is coördinator van LEADER in het oostelijk deel van de provincie Utrecht. Zij vertelt: ,,We horen van onze projecten dat LEADER voor hen echt het verschil heeft gemaakt: zonder ondersteuning van LEADER zouden die projecten niet tot stand zijn gekomen. LEADER fungeert daarbij ook als een soort vliegwiel, aangezien de subsidie van provincie, gemeenten of waterschappen met de LEADER-bijdrage verdubbeld kan worden.”

LEADER is overigens niet alleen een subsidiepot met geld, maar LEADER kan desgewenst ook met je meedenken over je project. Ideeën kunnen worden voorgelegd aan de LEADER-groep, die bestaat uit een twintigtal mensen uit de streek zelf. Zij geven tips en suggesties, bijvoorbeeld over mogelijke samenwerkingen, of over voorbeelden waar je informatie en inspiratie kunt opdoen. LEADER organiseert regelmatig LEADER-Café’s over uiteenlopende onderwerpen en excursies waarbij je een kijkje kunt nemen bij de projecten.

In Utrecht-Oost zijn er drie thema’s

Wat zijn dan die vernieuwende projecten die LEADER ondersteunt? Maike van der Maat geeft aan: ,,Het belangrijkste is dat de projecten het platteland een impuls geven. In Utrecht-Oost zijn er drie thema’s: verbinden van stad en platteland, sociale innovatie en innovaties rond duurzame energie. LEADER draagt bij aan initiatieven die vanuit de samenleving zelf komen, die nieuw zijn en na een eenmalige impuls vanuit LEADER vervolgens op eigen benen verder kunnen.” Ze noemt diverse voorbeelden: een pilot met eetbare landschapselementen, de inrichting van natuurlijke speelplekken in de dorpen met eetbare elementen en een educatieve kidsclub, ontwikkeling van een Dorpstuinderij, vernieuwende manieren van streekpromotie, opzetten van een dorpscoöperatie of inrichten van een buurthuiskamer, ontwikkeling van de Windwheeler, een fiets die rijdt op windkracht. Een mix van initiatieven in het buitengebied en in de dorpen.

Voor mensen die een vernieuwend idee hebben en zich afvragen of LEADER iets voor hen kan betekenen, worden er twee online Informatie-Café’s georganiseerd: op maandag 7 februari van 16.00 tot 16.45 uur en op dinsdagavond 8 februari van 19.30 tot 20.15 uur. Er wordt uitleg gegeven over LEADER, over de provinciale regeling Leefbaarheid Kleine Kernen en je kunt je eigen idee voorleggen. Aanmelden en meer informatie via leaderutrechtoost.nl/informatie-café/


advertentie
Afbeelding
Trevira2000 in De Wijngaard 20 uur geleden
Afbeelding
Afdeling Zeist van Alzheimer Nederland zoekt pr-vrijwilliger 23 uur geleden
Afbeelding
Meer burenoverlast door corona 20 mei, 18:00
Afbeelding
Geslaagde jubileumdag van 50-jarige De Wittenberg 20 mei, 14:09
Afbeelding
Visles op Seyster College Zeist 20 mei, 13:30
Afbeelding
Michiel Slob haalt Appeltje van Oranje op bij koninklijk paar MET VIDEO 20 mei, 08:38
Afbeelding
Tenderteam in Zeist laat zien waar uw onderneming goed in is 19 mei, 18:00