Nicolette Rigter, directeur Publieke Gezondheid van GGD regio Utrecht (rechts) en Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland   ondertekenden een samenwerkingsconvenant.
Nicolette Rigter, directeur Publieke Gezondheid van GGD regio Utrecht (rechts) en Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland ondertekenden een samenwerkingsconvenant. (c)

GGD regio Utrecht en Slachtofferhulp Nederland leggen samenwerking officieel vast

6 februari 2022 om 06:00 Overig

UTRECHT/ZEIST Nicolette Rigter, directeur Publieke Gezondheid van GGD regio Utrecht en Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland ondertekenden donderdag een samenwerkingsconvenant. In dit convenant staan formeel de afspraken beschreven om samen te werken rondom psychosociale hulp bij rampen en crisis.

GGD regio Utrecht en Slachtofferhulp Nederland werkten natuurlijk al samen. Nu is deze samenwerking formeel op papier gezet. In het Samenwerkingsconvenant Psychosociale Hulpverlening staan afspraken over de inzet van beide organisaties en het waarborgen van de kwaliteit van de hulpverlening. Ook zijn er duidelijke afspraken over het opleiden, trainen en oefenen van psychosociale hulpverleners, melden de organisaties in een persbericht.

Psychosociale hulpverlening regio Utrecht

GGD regio Utrecht is blij dat de samenwerking nu formeel is vastgelegd. “Door het verstevigen van de samenwerking, kunnen we de inzet van psychosociale hulpverlening aan bewoners in de regio Utrecht blijven waarborgen, en dat is van belang voor de veiligheid in onze regio”, aldus Nicolette Rigter, directeur Publieke Gezondheid van GGDrU.

Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland: “Na rampen en grotere incidenten zetten wij op afroep door de GGD direct deskundige medewerkers in. Zij leveren dan psychosociale hulpverlening. We weten wat behoeften en problemen zijn van getroffenen, omstanders en ooggetuigen adviseren over individuele en collectieve interventies. Goed om dat nu ook formeel vast te leggen.”

Coördineren en nazorg

De GGD kan worden ingezet voor het coördineren van psychosociale hulpverlening (alle ondersteuning en zorg gericht op het psychisch welbevinden en de gezondheid van getroffenen). Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij de opvang van getroffenen na een ramp of crisis, bij gezinsdrama’s of bij (dreigende) maatschappelijke onrust. Dat is een van de wettelijke taken van de GGD. De GGD werkt dan onder andere samen met de GHOR, GGZ-instellingen, Maatschappelijk Werk en Slachtofferhulp Nederland.


Bij omvangrijke zedenzaken, een vliegramp of een ernstig ongeval met veel getuigen is Slachtofferhulp Nederland de aangewezen partij om (na)zorg te verlenen aan slachtoffers of getuigen. Zo kan Slachtofferhulp direct versterking leveren voor het kernteam en het opvangteam – zo nodig bovenregionaal. Ook is Slachtofferhulp er voor juridisch advies en desgewenst zetten zij razendsnel een online Informatie- en Adviescentrum (IAC) op.

 

 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie