Staatsbosbeheer heeft ervoor gekozen een bredere strook te kappen.
Staatsbosbeheer heeft ervoor gekozen een bredere strook te kappen. Foto: Carol Dohmen

Schrik om omvang bomenkap

Overig

AUSTERLITZ In Austerlitz werd woensdag 16 maart met grote schrik gereageerd op de omvang van de bomenkap aan de Woudenbergseweg ter hoogte van de Austerlitzseweg. 

Carol Dohmen

Op deze plek wordt de T-splitsing vervangen door een rotonde, om de aansluiting van de twee wegen veiliger te maken. Hoewel inwoners van Austerlitz door de gemeente waren geïnformeerd over de werkzaamheden, zagen verschillende inwoners tot hun grote verbazing dat er veel meer bomen gekapt waren dan het aantal dat in de verleende omgevingsvergunning staat genoemd. 

Navraag van dorpsbewoners bij de gemeente gaf meer duidelijkheid: een deel van het gekapte perceel valt onder een ander juridisch regime. De grondeigenaar Staatsbosbeheer kan hier conform het eigen beheersbeleid maatregelen uitvoeren, waaronder het kappen van bomen. Staatsbosbeheer heeft ervoor gekozen een bredere strook te kappen dan noodzakelijk voor de rotonde om hier onder meer de Amerikaanse eik te verwijderen. Deze soort wordt als een invasieve exoot gezien en moet plaats maken voor inheemse soorten. Dit is deels meegenomen in de communicatie door de gemeente, maar de aard en omvang is hier voor veel mensen niet duidelijk geworden.

GEVOELIG

Het kappen van bos ligt gevoelig in Austerlitz. De recente plannen van de KNVB om 50.000 vierkante meter bos van Staatsbosbeheer te kopen en te kappen voor de aanleg van extra trainingsvelden – vlakbij de plek waar de bewuste rotonde komt – kunnen op weinig steun uit het dorp rekenen.
Het dorp ontleent van oudsher zijn identiteit aan de karakteristieke ligging in het bos. Het ‘groene isolement’ zorgde er in het verleden voor dat het jaren duurde eer Austerlitz werd aangesloten op bijvoorbeeld het riool en aardgas. De inwoners hebben voor al deze voorzieningen zelf moeten strijden. Hierdoor hebben inwoners geleerd voor zichzelf op te komen en zaken zelf te regelen. Dat heeft als positief effect dat het dorp inmiddels koploper is op het gebied van succesvolle burgerinitiatieven. Ook veel nieuwe inwoners hebben er bewust voor gekozen in een groen dorp te gaan wonen en zij vrezen dat het karakter wordt aangetast.
Zorgvuldige communicatie, zeker wanneer het om het kappen van het bos gaat, lijkt dan ook een eerste vereiste. Ook wanneer er de facto geen extra meters bos in Austerlitz gaan verdwijnen.

advertentie
Afbeelding
Ruim driehonderd jeugdige atleten in Zeist 1 uur geleden
Afbeelding
UITZeist! blikt vooruit op culturele zomer in Zeist 3 uur geleden
Afbeelding
Gedicht voor nieuwe Geiserhof in Zeist 15 uur geleden
Afbeelding
Schoolplein VSO Meerklank feestelijk geopend 18 uur geleden
Afbeelding
Gemeente Zeist plaatst 150ste laadpaal 20 uur geleden
Afbeelding
Karin van Minnen uit Zeist bouwt mee aan exoskelet 21 uur geleden
Afbeelding
Steynlaan Zeist transformeert: appartementen en studio’s van maximale hoogte gisteren