De drie meest rechtervelden wil de KNVB graag aanleggen. Daar rechtsboven komt een parkeerterrein voor 50 auto's.
De drie meest rechtervelden wil de KNVB graag aanleggen. Daar rechtsboven komt een parkeerterrein voor 50 auto's. Beeld: KNVB

KNVB wil drie extra velden; politiek in Zeist nog niet overtuigd

20 juli 2022 om 06:27 Politiek

ZEIST De KNVB heeft de plannen voor uitbreiding van de campus aangepast. Dat blijkt uit de gebiedsvisie die de voetbalbond heeft opgesteld. In het bos achter de velden die nu al bij het dierenasiel liggen moeten geen vier, maar drie velden komen. Daarvoor zou 3,3 hectare bos moeten verdwijnen. Eerder was er sprake van 5 hectare. 

NATUURNETWERK NEDERLAND Omdat dit bos onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), moet er nieuwe natuur voor in de plaats komen in de directe omgeving van de verdwenen natuur. Dat gaat niet lukken, stelt de bond, omdat er overal in de omgeving al natuur is. Daarom wil de KNVB 10,3 hectare nieuwe natuur aanleggen op het grondgebied van een voormalig agrarisch bedrijf in Odijk. Het gaat hier om de Rijnseweg 3

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN De KNVB heeft bij de gemeente Zeist een ontwerpbestemmingsplan ingediend waarmee de uitbreiding mogelijk gemaakt moet worden. Uiteindelijk wordt dat door de gemeenteraad (wel of niet) vastgesteld. Maar eerst moet de provincie akkoord gaan met het voorstel van de bond om het verdwenen bos in Zeist te compenseren in Odijk. 

POLITIEK AFWACHTEND Politieke partijen in de gemeenteraad reageren vooralsnog afwachtend op de nieuwe plannen. Gevraagd naar hun mening over de gebiedsvisie reageerden VVD, Seyst.nu, Nieuw Democratisch Zeist, CDA en PvdA. Seyst.nu vindt dat er nu eerst ,,een door de provincie geregelde flora- en faunatoetsing moet plaatsvinden.’’. De VVD heeft bij bezoeken ter plekken gemerkt ,,dat zowel KNVB en het dierenpension bereid zijn naar elkaar te luisteren en de bereidheid hebben er uit te komen.’’ NDZ vindt het een ,,ondoordacht plan.’’ De PvdA blijft faliekant tegen en het CDA bepaalt zijn standpunt na het zomerreces.

GEBIEDSVISIE De KNVB heeft een gebiedsvisie opgesteld als onderbouwing van het plan voor uitbreiding van de campus. Deze gebiedsvisie is deze maand openbaar gemaakt. De voetbalbond heeft ook al een ontwerp bestemmingsplan ingediend bij de gemeente Zeist. 

DRIE EXTRA TRAININGSVELDEN De KNVB heeft drie extra trainingsvelden nodig op de campus aan de Woudenbergseweg. Daar moet een stuk bos van 3,3 hectare voor gekapt worden. De bond wil in de plaats daarvan bij Odijk ruim 10 hectare landbouwgrond omzetten in natuurgebied.

BONDSVOORZITTER Just Spee, de bondsvoorzitter van de KNVB zegt: ,,Als KNVB vinden we het zeer belangrijk om in gezamenlijkheid en goed overleg met onze omgeving, zoals omwonenden, lokale ondernemers, belangenorganisaties, overheden en politiek dit project te realiseren. In een vroeg stadium hebben wij daarom gesproken met omwonenden, belangenorganisaties zoals de Werkgroep Kromme Rijn-corridor, duurzaamheidsexperts en ondernemers over onze plannen voor de campus. We luisteren goed naar elkaar, zo hebben we na deze eerste gesprekken onze plannen aangepast. Want we streven naar een sportieve, groene en duurzame omgeving waar iedereen profijt van ervaart in de regio Zeist.’’ De uitbreidingsplannen zijn in de ogen van de KNVB nodig om meer aan breedtesport te kunnen doen op de campus.

VEEL COMMENTAAR Op de eerste plannen voor de uitbreiding kwam veel commentaar. In een uitvoerige verklaring laat de KNVB nu weten hoe aan de bezwaren tegemoet is gekomen. De parkeerplaats bijvoorbeeld, is verkleind tot 50 plaatsen en ingetekend in het bos achter Better Meetings. ,,Deze bosparking is vooral een handreiking naar onze buren. Zelf zullen we er nauwelijks gebruik van maken, maar de KNVB neemt zijn verantwoordelijkheid en draagt bij aan het oplossen van een lokaal gebiedsprobleem.’’

LOKAAL AUSTERLITZ Gesprekken met Lokaal Austerlitz waren de reden om geen vier maar drie nieuwe velden te plannen, zegt de bond: de lanen uit de Franse tijd kunnen nu behouden blijven en de biodiversiteit kan vergroot worden door de planten van extra groenstroken.  

VVD ZEIST Fractievoorzitter Ernst van Splunter van de VVD kijkt de ontwikkeling met vertrouwen aan: ,,Zelf ben ik met twee fractiegenoten gaan kijken op het KNVB-terrein en ook bij het dierenpensioen dat naast de velden zijn gebouwen heeft. Vanuit die twee bezoeken lijkt het er op dat de KNVB heeft geluisterd: er hoeft minder bos te worden gekapt en dat zien wij als een positieve ontwikkeling. Wij constateerden namelijk dat de plannen zich uitstrekken tot percelen bos waarvan de ecologische waarde hoog is. De bezoeken leverden overigens ook op dat zowel KNVB en het dierenpension bereid zijn naar elkaar te luisteren en de bereidheid hebben er uit te komen.’’ 

SEYST.NU Seyst.nu fractievoorzitter Roy Luca is terughoudend. Eerst moet de provincie aangeven of de provinciale regelgeving dit plan mogelijk maakt. ,,Als dit niet blijkt te kunnen, dan is het klaar. Wij missen deze toetsing in dit plan. Daarna is het aan de gemeente om te zorgen voor een goed interactief proces met belanghebbenden. Gezien de bevlogenheid van voor én tegenstanders is het van cruciaal belang dit proces zeer zorgvuldig uit te voeren. Pas daarna kunnen wij een weloverwogen keuze maken.’’

NIEUW DEMOCRATISCH ZEIST Voor Nieuw Democratisch Zeist is het duidelijk. Fractievoorzitter Jan Bredius: ,,De plannen zijn onvoldoende doordacht en wij blijven kritisch.’’ De partij ziet niet in waarom er voor piekmomenten permanent zeven oefenterreinen beschikbaar moeten zijn. ,,Tegenover die incidentele oefenpartijen zal 3,3 hectare bos in Austerlitz blijvend verdwenen zijn.’’ De aanleg van natuur elders ter compensatie heeft ,,in lokaal opzicht geen meerwaarde.’’ 

PVDA ZEIST Voor de PvdA verandert er niets door deze plannen, de partij blijft tegen.

CDA ZEIST CDA gaat zijn standpunt na het zomerreces bepalen.

GEEN REACTIE Andere raadsfracties reageerden niet op de vraag om een reactie. GroenLinks was begin dit jaar stellig tegen: ,,Nee. We hebben alle reden om te kijken waar uitbreiding wel kan, in Zeist. Ook hier hebben we zo her en der weilanden die als uitbreiding kunnen dienen. Maar niet direct achter het Dierentehuis Zeist. ‘’ D66 vond: ,,Liever geen bos kappen, tenzij er een goed plan voor compensatie ligt.’’ SP, Zeister Belang, ChristenUnie/SGP waren toen tegen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie