Afbeelding
Pixabay

CDA bezorgd over gebrek aan openbare toiletten in Zeist

· leestijd 1 minuut Politiek

ZEIST Namens het CDA stelt raadslid Marcel Fluitman vragen aan burgemeester en wethouders over de ‘toiletonvriendelijkheid’ van de gemeente Zeist. 

Uit recent onderzoek van de toiletalliantie blijkt namelijk dat Zeist de 240-e plek bezet op de lijst van toiletvriendelijke gemeenten. En dat kan beter.

Fluitman vraagt het collega waarom Zeist zo slecht scoort en hij vraagt of er een toiletambtenaar kan komen. Dat deed Utrecht ook en daar heeft het goed uitgepakt. Hij suggereert dat lege winkelpanden een deel van de oplossing kunnen zijn.

ALLE VRAGEN Alle vragen staan hier op een rij.

1. Is het onderzoek van de Toiletalliantie bij het college bekend?

2. Is bij het college bekend waarom Zeist zo slecht scoort?

3. Is het college het met ons eens dat hier sprake is van een urgent probleem van vele Zeistenaren,van jong tot oud?

4. Schijnbaar is er geen beleid rondom het verbeteren van de toiletvriendelijkheid. Is het collegebereid dit beleid zo snel als mogelijk op te stellen en zo ja, op welke termijn? Zo niet, waarom niet?

5. Is het college bereid om al op korte termijn (in aanloop naar het beleid) zeer snel maatregelen te treffen en zo, welke maatregelen en op welke termijn? Zo niet, waarom niet?

6. Is het college bereid een specifieke toiletambtenaar aan te wijzen? Dit heeft in de gemeente Utrecht mooie resultaten tot gevolg gehad.

7. Is het college het met ons eens dat het verbeteren van de (openbare) toiletvriendelijkheid kansen biedt om meer bezoekers te trekken naar onze gemeente, ons centrum en andere winkelgebieden? En dat lege winkelpanden onderdeel van een mogelijke oplossing kunnen zijn?

8. Is het college zich ervan bewust dat het enige openbare toiletgebouw nabij de Voorheuvel/ Markt in 2017 van tijdelijke aard is (de op 8 maart 2017 verstrekte omgevingsvergunning is ook tijdelijk) en dat er samen met de omgeving naar een vervangende (liefst definitieve) locatie zou worden gezocht? Tot wanneer mag het toiletgebouw eigenlijk op de huidige locatie blijven staan?

TOELICHTING Zo’n één op de vier Nederlanders, dat zijn er dus ruim vier miljoen, geven aan dat ze door een gebrek aan toiletten soms de deur niet uitgaan. Dan gaat het om buik- en blaaspatiënten en senioren, maar ook gewoon om mensen die vaak naar de wc moeten. Bovendien geeft één op de drie Nederlanders aan dat dit invloed heeft op hun levenskwaliteit.Om beter in kaart te brengen hoe goed het met de openbare toiletten in Nederland gaat, stelt deToiletalliantie daarom ieder jaar een ranglijst op met de meest toiletvriendelijke, en -onvriendelijke, gemeenten. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het aantal inwoners per toilet, de toegankelijkheid, de spreiding en het beleid van de gemeente. 

Recent is weer een onderzoek uitgevoerd naar de toiletvriendelijkheid van alle gemeenten in Nederland, zie https://www.iederewctelt.nl/.De gemeente Zeist doet het echt heel erg slecht; het cijfer 3,9 is zwaar onvoldoende. Alle buurgemeenten doen het beter dan wij, we zitten ook ver beneden het landelijke en provinciale gemiddelde.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Winters genieten op de Heuvelrug 5 uur geleden
Afbeelding
Tamara Louw maakt kerstfoto’s bij Nijhof 12 uur geleden
Afbeelding
Goede Sint in Gouden Koets EXTRA FOTO’S 12 uur geleden
Afbeelding
In de rij voor Sinterklaashuis op Vrijheidsplein Zeist EXTRA FOTO’S 16 uur geleden
Afbeelding
Stembus voor NPO Radio 2 Top 2000 rijdt weer gisteren
Afbeelding
Aanmelding Nationale Vrijwilligersprijzen 2023 van start 4 dec, 20:53
Afbeelding
WensAmbulance Utrecht zoekt opslagruimte 4 dec, 18:36