<p>Paofi Tjia coördineert de wandelgroep Walk &amp; Roll.</p>

Paofi Tjia coördineert de wandelgroep Walk & Roll.

(

Foto: Adriënne Nijssen 

)

Zielsblij om weer te kunnen wandelen