<p>Bewoners kunnen hun restafval kwijt in ondergrondse containers in de buurt.</p>

Bewoners kunnen hun restafval kwijt in ondergrondse containers in de buurt.

(

Foto: GZ

)

37 locaties voor afvalcontainers