De handtekeningen worden gezet.
De handtekeningen worden gezet.

Waterschap en gemeenten pakken door op samenwerking in de afvalwaterketen

20 maart 2017 om 23:00 Algemeen

Zeist / Bunnik / regio - Op 16 maart 2017 tekenden 14 Utrechtse gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor een tweede periode in de samenwerking rond de afvalwaterketen: Waterinnovatienetwerk(Winnet). De samenwerking is gestart in januari 2013 en heeft in haar eerste periode haar nut bewezen. “Winnet is winst voor water, we leveren betere kwaliteit tegen lagere kosten,” aldus Constantijn Jansen op de Haar, hoogheemraad (dagelijks bestuurslid) bij het waterschap.
Doelmatiger, duurzamer en efficiënter
Goed rioolbeheer is belangrijk voor ons leefmilieu. Door goed functionerende riolen en zuiveringsinstallaties wordt vies rioolwater schoongemaakt en blijven onze sloten en kanalen schoon. In het huidige systeem zorgt de gemeente voor de riolering en het waterschap voor het zuiveren van het afvalwater. Twee taken die letterlijk met elkaar verbonden zijn. De partijen werken in Winnet aan een doelmatiger, duurzamer en efficiënter beheer, zodat we ook in de toekomst het rioolwater kunnen zuiveren tegen aanvaardbare kosten.
Kostenstijging verminderen
De basis voor Winnet is gelegd in het Landelijk Bestuursakkoord Water, waarin gemeenten, waterschappen en het Rijk hebben afgesproken om door samenwerking in de (afval)waterketen een vermindering van de kostenstijging te realiseren. Winnet, het samenwerkingsverband in onze regio, heeft de ambitie om de kostenstijging met 15,2 miljoen euro te verminderen. In de eerste periode van de samenwerking is al een stevige basis gelegd. Veel geld is bespaard door het delen van kennis waardoor de deelnemers ondermeer de vervangings- en onderhoudsvraagstukken slimmer benaderen (assetmanagement).
Minder kwetsbaar maken
De Winnetpartners zien mogelijkheden om de samenwerking verder te verbeteren. Winnet gaat de komende periode meer als netwerkorganisatie werken met kortere lijntjes. De focus verschuift meer naar duurzaamheid, kwaliteitsverbetering en een robuuster systeem. Aan Winnet nemen deel: de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Houten, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woerden, IJsselstein, Zeist en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie