Intensief overleg aan de thematafels over voedsel en educatie op het Streekplatform Kromme Rijnstreek. Fotograaf: Iris Bottema
 Intensief overleg aan de thematafels over voedsel en educatie op het Streekplatform Kromme Rijnstreek. Fotograaf: Iris Bottema

Vernieuwende ideeën op Streekplatform Kromme Rijnstreek

19 november 2016 om 10:22 Algemeen

Bunnik - Lichtfestival, groundfridge of educatieve  waterspeeltuin... Op het Streekplatform Kromme Rijnstreek van 17 november werden uiteenlopende nieuwe initiatieven gepresenteerd.  Ruim 70 bewoners, verenigingen en organisaties uit de Kromme Rijnstreek bezochten de avond. Er werd druk gesproken, ervaringen uitgewisseld en verbindingen gelegd tussen verschillende initiatieven. Dit verslag is van Iris Bottema van het Streekplatform Kromme Rijnstreek.

Eén van de deelnemers noemde het een inspirerende avond. “Mensen bruisen van ideeën , vullen elkaar aan en geven elkaar tips om hun project te laten slagen”. Het Streekplatform werd deze keer georganiseerd door LEADER en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Beide organisaties ondersteunen burgerinitiatieven. Op de avond stonden “Initiatieven van onderaf”  dan ook centraal.

Paviljoen Buiten

Herman Geerdes (Wethouder van gemeente Houten en voorzitter van de RegioCommissie Kromme Rijnstreek) heette alle bezoekers welkom in Paviljoen Buiten. Deze locatie was speciaal gekozen  omdat de ligging aan de Kromme Rijn aansluit bij één van de thema’s van de avond;  de kleinschalige waterinitiatieven van HDSR.

Hoogheemraad

Guus Beugelink (hoogheemraad bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) lichtte de nieuwe regeling  voor blauwe burgerinitiatieven toe.  Het wordt een laagdrempelige subsidieregeling die burgers uitnodigt om samen met HDSR het waterbewustzijn,  waterkwaliteit of  klimaatbestendigheid in het gebied te vergroten. Beugelink nodigde de aanwezigen uit hun ideeën te delen. “Ik hoop dat uw initiatief leidt tot een mooie samenwerking”. Meer details over de regeling zijn binnenkort te vinden op www.hdsr.nl.

LEADER

Tjapko Poppens (Burgemeester van Wijk bij Duurstede en voorzitter LEADER Utrecht-Oost) vertelde vervolgens over LEADER: een Europees programma waar budget beschikbaar is voor plattelandsontwikkeling. Elke LEADER-regio bepaalt zelf op welke thema’s men dit budget wil inzetten.  In Utrecht-Oost is  gekozen voor het verbinden van Stad en Platteland rond de thema’s voedsel, recreatie en educatie. Daarnaast ligt de focus in Utrecht-Oost op innovatie op het gebied van Duurzame energie en Zorg voor elkaar. Het bijzondere aan LEADER is dat de projecten niet op voorhand vastliggen, maar dat het gebied zelf met initiatieven mag komen die passen bij de thema’s. Initiatieven “van onderaf” dus. LEADER is meer dan alleen een subsidieregeling.  Samenwerken en kennis delen, zoals op het Streekplatform, is net zo belangrijk.

Thematafels

De rest van de avond  konden bezoekers terecht bij de verschillende thematafels. Daar werden ideeën gepitcht, projecten toegelicht en contacten gelegd. Maike van de Maat (LEADER-coördinator Utrecht-Oost) noemde het een geslaagde avond. “De Kromme Rijnstreek bruist van de creatieve ideeën. Er zijn vanavond veel tips uitgewisseld en mooie verbindingen tot stand gebracht. Twee initiatiefnemers die onafhankelijk van elkaar bezig waren met het herstel van sprengen (gegraven bronwaterbeken) gaan na vanavond bijvoorbeeld hun krachten bundelen. Een kleinschalig zorginitiatief legde vanavond contact met een bestaand zorgnetwerk. Samen gaan ze een doelgroeponderzoek opzetten.  Dat zijn mooie voorbeelden. Ook na vanavond gaan we kijken hoe we de initiatiefnemers verder kunnen helpen om hun project te realiseren.”

Eenmalige bijdrage

Projecten kunnen een eenmalige financiële bijdrage ontvangen vanuit het Programma LEADER Utrecht Oost. Het programma loopt tot 2021 en er zijn per jaar 5 momenten waarop aanvragen worden beoordeeld. De huidige subsidieronde van LEADER sluit op 1 februari 2017.  Heeft u een goed  idee of een vraag, dan kunt u terecht op www.o-gen.nl/leader 

Het streekplatform is een tweejaarlijkse bijeenkomst die georganiseerd wordt door gebiedscoöperatie O-gen en RegioCommissie Kromme Rijnstreek (voormalige Gebiedscommissie). Iedere editie heeft een ander thema en andere medeorganisatoren. Deze editie werd medegeorganiseerd door LEADER en HDSR, partners binnen de RegioCommissie.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie