De Lindenlaan moet veiliger. Dat vindt de hele gemeenteraad. Onenigheid bestond er over de typering: een gebiedsontsluitingsweg of een erftoegangsweg? Het werd dat laatste.
De Lindenlaan moet veiliger. Dat vindt de hele gemeenteraad. Onenigheid bestond er over de typering: een gebiedsontsluitingsweg of een erftoegangsweg? Het werd dat laatste. Eigen foto

Lindenlaan Zeist blijft erftoegangsweg

Overig

ZEIST De gemeenteraad heeft bij de behandeling van het mobiliteitsplan besloten dat de Lindenlaan een erftoegangsweg moet blijven. In het plan stond dat de straat een gebiedsontsluitingsweg (GOW) zou worden. VVD, Nieuw Democratisch Zeist, Seyst.nu en Zeister Belang dienden daarom een amendement op het raadsvoorstel in: ze vinden de wijziging gevaarlijk voor met name de vele scholieren en ouders met kleine kinderen die over deze weg fietsen. 

,,Doorgaand verkeer hoort hier niet thuis. De Krakelingweg is daar wel voor ingericht en Google Maps laat zien dat je daar net zo snel mee bent’’, lichtte Rob Besseling (VVD) toe. De partijen schaarden zich met het amendement achter het pleidooi van de Vereniging Lyceumkwartier. Die noemde het plan van de gemeente ‘politiek geïnspireerde verdeel- en heersspelletjes ten faveure van andere buurten en dorpen, (...) ten grote koste van de veiligheid en gezondheid van circa tweeduizend Zeister schoolkinderen, die meerdere malen per dag de Lindenlaan moeten oversteken.’’


Verantwoordelijk wethouder Wouter Catsburg (ChristenUnie/SGP) was geen voorstander van het amendement. ,,Als we het een erftoegangsweg noemen zullen we de Lindenlaan op termijn ook zo moeten inrichten. Dan gaat het asfalt eruit. De huidige inrichting hoort bij de categorie gebiedsontsluitingsweg. Als we de wegcategorie zo laten gaat het verkeer echt niet opeens een andere route kiezen omdat het geen GOW is. Wij willen ook dat de Lindenlaan veiliger wordt. Als het een GOW wordt kunnen we daar sneller aan werken. Wij willen dit jaar al een verkeersplateau aanleggen bij de Acacialaan. Voor een GOW zijn bovendien meer subsidies beschikbaar.’’ De wethouder vond CDA, ChristenUnie/SGP, GroenLinks en de SP aan zijn zijde, maar een meerderheid van VVD, Seyst.nu, Zeister Belang, D66 en NDZ tegenover zich.

D66 trouwens pas na lang aarzelen, vertelde raadslid Freerk André de la Porte: ,,Wij weten een ding: dit leeft in de wijk, er zijn veel zorgen over de veiligheid. Wij twijfelen maar we luisteren naar de omwonenden en gaan nu mee want dan wordt het veiliger. Maar we houden het dan ook voorlopig zo, ook al zitten er veel mitsen en maren aan.’