Eerste afspraken bouwplan Eikenstein

Eerste afspraken bouwplan Eikenstein

ZEIST De woningbouwstichting RK Zeist, ontwikkelaars EarthY, Plegt-Vos en de gemeente Zeist hebben afspraken gemaakt over het woningbouwplan Eikenstein. De monumentale voormalige jeugdgevangenis aan Utrechtseweg vormt straks het hart van een nieuwe woonbuurt.

In het woningbouwplan voor Eikenstein komen volgens de ondertekenaars ,,alle ambities samen voor een hoogwaardig woongebied met ruimte voor maatschappelijke doelen in een ecologisch, sociaal en economisch duurzaam gebied.'' Ontwerpbureaus SVP Stedenbouw en Architectuur en Deltavormgroep maakten een stedenbouwkundig- en landschapsplan.
In Eikenstein komen onder meer woningen voor starters en herstarters. Het plan bestaat uit ruim 200 woningen voor verschillende doelgroepen. De woningen liggen rondom een groen park dat dienst doet als centrale ontmoetingsruimte. Een gemeenschappelijke tuinkamer in de voormalige jeugdgevangenis, een kas of buurtschuur, speelvoorzieningen en een bloemen- of kruidentuin moeten onderlinge ontmoeting stimuleren. In de voormalige jeugdgevangenis komen ruim 80 sociale appartementen voor RK Zeist, waarvan een deel voor mensen met een lichte zorgvraag die zelfstandig wonen. Abrona en Kwintes zijn hierbij betrokken als zorgpartners.
Camiel Schuurmans, directeur/bestuurder van RK Zeist zegt: ,,Alles en iedereen komt samen op Eikenstein. Landschappelijke en monumentale kwaliteit en de ontmoeting van alle mensen als dwarsdoorsnede van onze samenleving. Een parel aan de Stichtse Lustwarande!”
Het plan behoudt de bestaande bomen en groenstructuren en versterkt deze door de aanplant van nieuwe inheemse beplanting. De nieuwbouwwoningen worden minimaal energieneutraal.
Eind februari beginnen de eerste sloop- en renovatiewerkzaamheden in het hoofdgebouw. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting dit voorjaar ter inzage gelegd. De gemeenteraad kan dan in het najaar een besluit nemen.