Aanleg rotonde Austerlitz van start

Aanleg rotonde Austerlitz van start

ZEIST Binnenkort starten Provincie Utrecht en de gemeente Zeist met de aanleg van de rotonde op de Woudenbergseweg bij de afslag naar Austerlitz. De komende weken worden bomen gekapt om de aanleg van de rotonde mogelijk te maken.
Daarna gaat de aannemer een gedeelte van het grondwerk aanbrengen en worden kabels en leidingen verlegd. De rotonde zelf wordt in de zomer aangelegd.

 

Kent u iemand die
een lintje verdient?

ZEIST Wie iets bijzonders doet voor de samenleving kan in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding.
Kent u iemand die zich al 15 jaar of langer inzet voor de samenleving of iets uitzonderlijks heeft gedaan? Mag die persoon niet missen tijdens de Zeister Lintjesregen in 2023? Draag die dan voor 1 juni voor via www.lintjes.nl/voordragen De kabinetsmedewerkers van de gemeente helpen graag. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14030 en per email: secretariaatburgemeester@zeist.nl.


Gemeenteraad Zeist wil afwachten in kwestie windenergie

ZEIST Komen er uiteindelijk grote windturbines is het gebied A12/ spoorzone? Een antwoord op die vraag laat nog enkele jaren op zich wachten. Dat hangt mede af van factoren waarop de gemeente Zeist geen invloed heeft.


René Borkent


Wat wél vast kan is vaststellen of het gebied geschikt zou zijn voor het plaatsen van windturbines. En daarover lopen de meningen sterk uiteen. Een aantal fracties in de gemeenteraad is tegen de windmolens. Die partijen pleiten voor meer gebruik van zonnepanelen om het klimaatdoel te halen. Andere partijen stellen: er is nog steeds geen duidelijkheid over wat er mogelijk is in het gebied. De gemeente Zeist moet daarom doorgaan met bijvoorbeeld het in kaart brengen van de natuurwaarden. In een later stadium kan de gemeenteraad dan een besluit nemen op basis van feiten. En precies dat wijzigingsvoorstel werd ingediend door D66, CU/SGP en GroenLinks. Wethouder Catsburg, ook van CU/SGP, vond dat uitvoerbaar. Anderen, voorop de lokale partijen, waren tegen. Zij sluiten zich aan bij de bezwaren die vanuit de Groene Driehoek (een verband van belanghebbenden, zoals bewoners in dit gebied) naar voren zijn gebracht. Volgens deze partijen is er bovendien al voldoende onderzoek gedaan. Het wijzigingsvoorstel werd verworpen.

Daarna kwam het raadsvoorstel zelf ter sprake en nu was GroenLinks tegen. Raadslid Falco van ‘t Riet stelde dat de gemeente ervoor kiest om voorlopig niks te doen en te wachten op initiatieven van commerciële partijen. Raadslid Bredius (Nieuw Democratisch Zeist) daarentegen: ,,We willen geen windmolens in ons groen.'' Hij noemde het ‘moedig' dat het college terugkomt van een eerder besluit.

De gemeenteraad van Zeist stemde in met het voorstel. Alleen D66 en GroenLinks stemden tegen.