De raadszaal is vol.
De raadszaal is vol.

Gemeentehuis Zeist te klein voor actiebijeenkomst Stop4deroute

22 mei 2023 om 23:15 Achtergrond

ZEIST Stop met vliegen. Krimp de luchtvaart. De boodschap van Stop4deroute is helder. De landelijke overheid moet huidige en toekomstige inwoners beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de luchtvaartindustrie. Geen nieuwe verdeling van vliegroutes, maar drastisch minder vliegen. Het herschikken van de luchtvaart leidt alleen maar af van het echte probleem: uitstoot van CO2, fijnstof en andere zorgwekkende stoffen en geluidshinder.

BEHELPEN

Maandagavond bood het gemeentehuis van Zeist ruimte aan Stop4deroute, een groep bezorgde inwoners van deze regio die vreest dat hier na herziening van het luchtruim elke zeven of acht minuten een vliegtuig overvliegt. De opkomst was groot. Raadslid Roy Luca zette stoelen bij op het balkon. Inclusief de raadsleden zaten er aan het begin van de bijeenkomst 118 mensen in de zaal, terwijl 100 het maximale aantal is dat vanwege de veiligheid is toegestaan. Een flink aantal belangstellenden paste niet meer in de zaal en moest zich behelpen met de livestream.

(Tekst gaat verder onder de foto)


Veel mensen kwamen tevergeefs naar de avond van Stop4eeroute in de raadszaal van het gemeentehuis. 

‘Debatdame’ Elisabeth van den Hoogen was gespreksleider. Zij haalde eerst wat vragen op bij het publiek en gaf het woord vervolgens aan Wouter Catsburg, die sinds vorig jaar onverwacht ook wethouder luchtzaken is voor de gemeente Zeist. ,,Iets wat eerst geen issue was in Zeist en dat is best een zoektocht. Hoe speelt het in de politiek? Een lastige vraag. De herziening van het luchtruim leidt tot onrust en daar moeten we wat mee. Het college heeft nog geen standpunt ingenomen, er is nog heel weinig bekend. De impact van de herziening van het luchtruim is onbekend, we wachten tot er meer informatie beschikbaar is.’’ Wel meldde de wethouder dat D66 en GroenLinks een motie indienen over dit onderwerp in de raadsvergadering van dinsdag 23 mei.

INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Rudy Megens van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaf vervolgens een toelichting op de luchtruimherziening. Defensie krijgt meer ruimte in het noorden van Nederland, de burgerluchtvaart krijgt meer ruimte in het zuiden. De routes van en naar Schiphol worden korter, het brandstofverbruik neemt af en dat geeft minder uitstoot. De toestellen vliegen hoger en dalen korter en dat geeft minder geluidsoverlast; structureel hoger vliegen heeft minder impact op de grond. Veel concreets over de mogelijke gevolgen van de vierde aanvliegroute kon Megens niet geven. Eind dit jaar moet er een schetsontwerp liggen van deze ambtelijke voorkeursvariant en dan is er zicht op de effecten. Hij verwacht dat er in 2025 een besluit ligt.

BEZORGDE MOEDER

Lenneke Kok uit Doorn stelde zich voor als bezorgde moeder van een dochter van vier jaar oud. Ze had nachten wakker gelegen toen zij en haar man een artikel lazen over de luchtruimherziening en concludeerden dat er binnen afzienbare tijd heel veel vliegtuigen zouden overvliegen. Maken we verhuisplannen? Wachten we of het overgaat, of wat doen we? Ze besloot om de plannen tegen te houden en vormt inmiddels een vaste kracht in de Kerngroep Stop4deroute. De vierde route maakt verdere groei van Schiphol mogelijk; Lenneke Kok wil inzetten op krimp en roept op om te stoppen met vliegen.

Op de website stop4deroute.nl staat de petitie: Overheid, stop de vierde aanvliegroute over Gelderland, Utrecht en Noord-Holland naar Schiphol. Die is inmiddels al 40.000 keer ondertekend en wordt op 27 juni aangeboden aan de Tweede Kamerleden van de commissie luchtvaart. 

KLIMAATVERANDERING

Peter van Thienen -ook lid van de Kerngroep Stop4deroute- zette haar pleidooi kracht bij en trok de lijn door. Wereldwijd zijn de zorgwekkende effecten van de klimaatverandering zichtbaar. De luchtvaart levert een grote bijdrage aan klimaatverandering. De luchtruimherziening betekent volgens hem niet per definitie een verbetering van de leefomgeving van omwonenden van Schiphol. Maar het maakt wel de verdere groei van die luchthaven mogelijk, met alle kwalijke gevolgen. 

DE BILT STRAKS EEN SOORT ZWANENBURG?

Paul Reus, een bezorgde inwoner van De Bilt, vertelde uit eigen ervaring over de toename van de overlast van Schiphol in zijn vorige woonplaats Hoofddorp. Hij is zeer bezorgd, zeker omdat hij zag hoe de belofte aan inwoners van Zwanenburg volkomen verkeerd uitpakte. Hen was beloofd dat er minder overlast van Schiphol zou zijn na aanleg van de Zwanenburgbaan, maar het tegendeel was waar. Er volgende een toename van het aantal vliegbewegingen en dus meer overlast.

NEPPARTICIPATIE

Laatste spreker was Han van Staveren, ervaren actievoerder tegen de komst van Lelystad Airport. Hij waarschuwde voor ‘nepparticipatie’; de overheid die bezorgde burgers afscheept met antwoorden als ‘we nemen uw opmerkingen mee’.

Een flink aantal mensen kwam tevergeefs naar de avond van Stop4deroute in de raadszaal van het gemeentehuis.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie