Afbeelding
Samen Duurzaam Zeist

Het Duurzaam Café in Zeist: de Kromme Rijncorridor ontleed!

9 maart 2024 om 17:04 Duurzaamheid Duurzaam Zeist

ZEIST Voor woensdag 20 maart organiseert Samen Duurzaam Zeist opnieuw eenDuurzaam Café. Dit keer staat het Duurzaam Café in het teken van de Kromme Rijncorridor. De Kromme Rijncorridor is een groengebied in het westelijk buitengebied van gemeente Zeist. Het gebied vormt de natuurlijke overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Kromme Rijn en heeft een interessante ligging voor zowel natuur- als recreatieliefhebbers, stedenbouwkundigen én boeren.


De werkgroep Kromme Rijncorridor, die zich inzet voor behoud van natuur en biodiversiteit inhet buitengebied van Zeist, ziet grote kansen om dit gebied een duurzaamtoekomstperspectief te geven. Natuur en biodiversiteit, klimaatadaptatie, kringlooplandbouwen recreatie zijn daarbij de belangrijkste dragers van het landschap.

OVER DE SPREKER

Namens de werkgroep neemt Siert de Vos, geboren en getogen Zeistenaar, bezoekers vanhet Duurzaam Café mee in zijn verhaal over het toekomstperspectief van de KrommeRijncorridor. Hij vertelt over Mansholt (geestelijk vader van het Nederlands landbouwbeleid en voormalig Voorzitter van de Europese Commissie) en Adema (minister van Landbouw,Natuur en Voedselkwaliteit), ruimtelijke ontwikkelingen, de toekomst van de Kromme Rijncorridor, de kansen voor de boeren en wat Zeist en de regio kunnen betekenen in degrote vragen over klimaat en biodiversiteit.Praktische informatieHet Duurzaam Café is voor iedereen in Zeist die meer wil weten over behoud van natuur en biodiversiteit in de Kromme Rijncorridor.
Datum: woensdag 20 maart 2024

Inloop: 19:45 uur

Tijd: 20:00 – 21:30 uurLocatie: de bibliotheek

Toegang: gratis

AANMELDEN

Aanmelden wordt op prijs gesteld. Stuur een mail naar meedoen@samenduurzaamzeist.nl

OVER HET DUURZAAM CAFÉ

Iedere derde woensdag van de maand organiseert Samen Duurzaam Zeist een Duurzaam Café. Daar brengen we op laagdrempelige wijze een duurzaam thema voor het voetlicht. De opzet van de avond is eenvoudig. Na een introductie starten we met een inspirerende spreker met kennis en ervaring over het thema. Na ongeveer 20 minuten is er alle ruimte voor vragen. Het Duurzaam Café wordt speciaal georganiseerd voor en door Zeistenaren die iets meer willen weten of vertellen over duurzaamheid. Wil je zelf een onderwerp aandragen voor hetDuurzaam Café? Stuur een berichtje naar meedoen@samenduurzaamzeist.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie