Bo Blommendaal van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug overhandigt de award Hoeder van de Heuvelrug aan Dennis van Vlaanderen en Foort Adriaanse (r)
Bo Blommendaal van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug overhandigt de award Hoeder van de Heuvelrug aan Dennis van Vlaanderen en Foort Adriaanse (r)

Bos Park Bilthoven is Hoeder Heuvelrug

1 oktober 2023 om 22:29 Duurzaamheid

UTRECHTSE HEUVELRUG / BILTHOVEN Bos Park Bilthoven heeft zich aangesloten bij het netwerk van Hoeders van de Heuvelrug. Samen met andere bedrijven op de Utrechtse Heuvelrug zet het recreatiepark zich in voor behoud en versterken van het nationaal park. Directeur Dennis van Vlaanderen is er trots op. ,,We willen onze voetafdruk minimaliseren.’’ Bo Blommendaal van het park overhandigde hem onlangs de bijbehorende award.

Van Vlaanderen haalt de trailrunners aan, ook Hoeders van de Heuvelrug: ,,Hun motto spreekt me aan: ,we only leave footprints’. Ze laten alleen hun eigen voetafdrukken achter in de natuur.’’ Bos Park Bilthoven, onderdeel van Green Spirit Parken, is al jarenlang actief bezig met het versterken van de natuur. ,,We zijn een groen park en dat willen we ook in de toekomst blijven.’’ ,,We zagen de droogte op deze zandgronden, en daar maakten we ons zorgen over’’, vult parkbeheerder Foort Adriaanse aan, ,,daarom hebben we een groenvisie opgesteld voor het park. We stimuleren inheemse soorten op het park, streven naar vergroten van de biodiversiteit en werken aan een goede waterhuishouding.’’

BIODIVERSITEIT

Sommige dingen kan Bos Park Bilthoven zelf oppakken, maar ook inzet en betrokkenheid van de recreanten die op de 600 plekken van het park verblijven is onmisbaar, zegt Van Vlaanderen. ,,We zorgen dat onze medewerkers veel kennis hebben en we selecteren nieuwe mensen daar ook op. We  planten zoveel mogelijk loofbomen, die veel meer bijdragen aan de biodiversiteit en tegen de verdroging dan de naaldbomen, we zaaien ongebruikte stukken grond in met inheems bloemenzaad. Maar we verplichten onze gasten niet tot bepaalde soorten planten, we informeren ze en we stimuleren ze. We laten bijvoorbeeld zien welke groene alternatieven er zijn voor een schutting: een inheemse haag is eigenlijk mooier als afscheiding en het is ook nog goed voor de vogels.’’ En het park moedigt de gasten aan om de verstening tegen te gaan. ,,Kruidenrijk gras, grastegels, houtsnippers’’, Adriaanse kan veel alternatieven opnoemen. ,,We dragen ons steentje bij. We zetten een maximum op de hoeveelheid steen en laten zien wat er kan en onlangs hebben we een actie gehouden waarbij wij alle tegels kosteloos afvoerden als mensen die uit hun tuintje haalden.’’ 

NATUURSPEURTOCHT

Kinderen worden niet vergeten. Het park heeft een natuur speurtocht uitgezet, die je op een speelse manier laat zien hoe interessant de natuur op het park is. Bij de receptie vind je bijvoorbeeld een verrekijker waarmee je kunt kijken naar de watertoren naast het recreatiepark. Daar heeft een sperwer een nest gebouwd! Dennis van Vlaanderen ziet in die speurtocht meteen mogelijkheden om iets te doen in het netwerk van Hoeders van de Heuvelrug. Als Bo Blommendaal van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug vertelt over het project HeuvelrugWijs, dat door de Hoeders mogelijk gemaakt wordt, biedt hij de speurtocht in het park aan. ,,In dit project gaan wij met basisschoolleerlingen uit groep 5 en 6 het Nationaal Park in en ontdekken de leerlingen onder begeleiding van onze HeuvelrugWijzers wat de Utrechtse Heuvelrug zo bijzonder maakt. Alle typische kenmerken komen aan bod: het ontstaan van de stuwwal, het watersysteem en de landgoederen en bossen van vandaag de dag’’, vertelt Blommendaal, ,,Daarnaast maken de Hoeders nog meer mogelijk. Hun steun draag bij aan het Nationaal Park Fonds, dat is bedoeld voor projecten die ten goede komen aan het park. Voor particulieren die meer groen willen in hun omgeving, boeren die terug naar de natuur willen.’’

NATUUR EN ECONOMIE

De druk op het park is de laatste jaren toegenomen, heeft het Nationaal Park gemerkt. ,,Er is een groeiende behoefte aan natuur en landschap’’, legt Blommendaal uit, ,,Steeds meer mensen weten de weg te vinden en daarom is het belangrijk dat de ondernemers uit het netwerk Hoeders van de Heuvelrug deze positieve bijdrage leveren aan het behoud van de Utrechtse Heuvelrug. Ze laten zien hoe natuur, cultuur en economie hand in hand kunnen gaan. Voor huidige en toekomstige generaties.’’ Binnen het Hoeder-netwerk heeft Bos Park Bilthoven inmiddels besprekingen gehad met andere recreatieparken op de Heuvelrug. ,,Samen kunnen we meer impact hebben op onze natuur’’, is de overtuiging van Van Vlaanderen. ,,Als Hoeders verplichten we ons om stappen te maken.’’

Bos Park Bilthoven
Burg. v.d. Borchlaan 7, Bilthoven 030 228 67 77
info@greenspiritparken.nl  

www.greenspiritparken.nl

Meer weten over de Hoeders? Kijk op npuh.nl/hoeders

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie