Een aantal mensen uit de groep van elf in de huizen van Abrona in Huis ter Heide.
Een aantal mensen uit de groep van elf in de huizen van Abrona in Huis ter Heide. René Borkent

Vluchtelingen in Huis ter Heide wachten al maanden op zorg

16 augustus 2022 om 20:00 Mensen

ZEIST Bij de opvang van Oekraïners in twee huizen van Abrona aan de Universumlaan in Huis ter Heide is een probleem ontstaan. Het gaat over een groep van elf mensen die sinds april in deze huizen verblijft: patiënten die intensieve medische zorg nodig hebben en hun naasten. Op die zorg had niemand gerekend. Abrona wilde slechts huisvesting aanbieden. De gemeente Zeist wil nu niet inhoudelijk reageren omdat dat niet ‘het juiste beeld zou schetsen’. 

door René Borkent 

,,Afgelopen weekend bracht ik een van de Oekraïners naar de eerste hulp in een ziekenhuis. Hij heeft een TIA gehad. In de vier maanden die hij in Nederland is kon hij niet bij een huisarts terecht en sommige medicijnen die op waren werden niet vervangen. De man heeft in het verleden zowel een hartinfarct als een herseninfarct gehad.
Bovendien is een dementerende vrouw vandaag weer weggerend en op een snelweg gevonden door de politie.’’

NOODKREET Deze noodkreet mailde Elmira Versteeg. Zij is geboren in Kazachstan, kent de Russische taal en had zich in april bij Abrona aangeboden als tolk. Ook de meeste Oekraïners kunnen Russisch spreken. Sinds juni is Elmira als vrijwilligster werkzaam en ze ziet dat het niet goed gaat. 

SOFT TULIP Want de huisvesting van de oorlogsvluchtelingen zou niet ten koste gaan van de zorg die Abrona biedt aan de overige cliënten. Abrona zegt dat hierover duidelijke afspraken zijn gemaakt met de stichting Soft Tulip, de stichting die de plaatsing van vluchtelingen in gebouwen van zorginstellingen regelt. 

MANTELZORGERS Abrona verklaart: ,,Om deze reden komen er dus ook altijd mantelzorgers mee met mensen die bijzondere zorg nodig hebben zodat zij zich grotendeels zelf kunnen redden. Abrona is vanaf het begin af aan helder geweest over wat zij kon betekenen: het beschikbaar stellen van huisvesting.’’ 

De verklaring gaat verder: ,,Nu de mensen een aantal maanden hier zijn blijkt dat er meer zorg nodig is dan van tevoren bekend was en blijken ook de mantelzorgers vaak bijzondere zorg nodig te hebben. 

TRIAGE Dit heeft niemand kunnen voorzien aangezien Abrona kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne huisvesting beschikbaar heeft gesteld. En bij aanvang van deze humanitaire crisis waren niet de tijd en middelen beschikbaar om een goede triage te kunnen doen aan de grens van Oekraïne en Polen.’’ 

SCHRIJNEND Het gevolg is schrijnend, zegt Versteeg: ,,De groep krijgt niet de broodnodige medische zorg, zelfs geen huisarts. Vrijwilligers hebben alleen kunnen regelen dat een 9-jarig kind kan sporten.’’

BRIEF Abrona liet op 8 juli per brief aan de gemeente Zeist weten dat de instelling niet de nodige zorg kan bieden. Abrona zoekt nu met de gemeente Zeist naar een oplossing. 

SOEST Versteeg: ,,Nu lijkt De Amerpoort in Soest deze groep op te willen vangen. Deze organisatie kan de zorg leveren en de gemeente Soest lijkt bereid om deze zorg in te kopen. De verhuizing zou op 22 augustus plaatsvinden. Het wordt later. De burgemeester van Soest moet nog toestemming verlenen en die is op vakantie.’’

REACTIE GEMEENTE ZEIST De gemeente Zeist gaf in eerste instantie de volgende reactie: ,,We hebben contact met alle particuliere locaties waar vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen, ook met Abrona. Als er vraagstukken spelen, ondersteunen wij om tot een oplossing te komen. Zo kennen we de situatie en zijn we in gesprek met Abrona om te kijken hoe deze verbeterd kan worden voor deze groep vluchtelingen met een speciale zorgvraag, zodat deze groep mensen de zorg krijgt die ze nodig hebben.’’

INGEWIKKELDE SITUATIE Gevraagd om verduidelijking gaf een woordvoerder van de gemeente Zeist later een tweede reactie: ,,Het punt is dat het best een ingewikkelde situatie is. Diverse partijen spelen een rol en ook de privacy van de mensen om wie het gaat speelt een rol. Daarom denken wij dat het beantwoorden van uw vragen op dit moment niet het juiste beeld zou schetsen. 

We willen niet het halve verhaal vertellen. Wij stellen daarom voor om u op een later moment bij te praten. Dan kunnen we het complete verhaal vertellen.’’

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie