De Trotsmarkt.
De Trotsmarkt. Anne Hamers

Heuvelrug lanceert strategie voor gastvrijheidssector na corona

2 april 2022 om 06:14 Overig

ZEIST / REGIO Aan de vooravond van het toeristische seizoen dat traditioneel met Pasen begint lanceert Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei een nieuwe strategie voor recreatie en toerisme na corona. 

De Agenda Bestemming Heuvelrug 2022-2025 is een samenwerking tussen marktpartijen en overheden op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei en een keuze voor duurzaam waardevol toerisme; een vitale gastvrijheidseconomie die ook in de toekomst op een goede manier blijft bijdragen aan werkgelegenheid, voorzieningen en sociale cohesie in de regio. De ambitie van de recreatiesector is dat in 2030 alle bewoners van de regio profiteren van de bezoekerseconomie.

Met ruim 11.000 banen en een grote bijdrage aan voorzieningen en leefbaarheid in de regio, is de recreatiesector van groot belang voor de leefomgeving van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Recreatie en toerisme worden ook steeds belangrijker voor het in stand houden van vitale functies zoals winkels, horeca en cultuur.


BIJDRAGE AAN FIJNE LEEFOMGEVING ,,Als we willen dat de gastvrijheidseconomie ook in de toekomst op een goede manier blijft bijdragen aan een fijne leefomgeving, dan moeten we nu koers bepalen”, zegt RBT-directeur Michiel van der Schaaf.  ,,Daarom hebben we samen met onze regiopartners afgelopen periode gewerkt aan een meerjarige agenda. Met als doel om de sector te laten herstellen en verder te versterken, met aandacht voor actuele onderwerpen als verduurzaming en toegankelijkheid. En tegelijkertijd ook onze kostbare natuur te beschermen en een bijdrage te leveren aan behoud van cultuur en erfgoed.”


PUBLIEK IN GOEDE BANEN Van der Schaaf verwacht dat de Heuvelrug ook in de toekomst populair blijft. ,,Het aantal bewoners in onze regio neemt toe en corona heeft de groeiende behoefte aan buitenrecreatie verder vergroot. Omdat we kwetsbare plekken willen ontzien wordt het dus belangrijk om publiek in goede banen te leiden”, zegt hij. ,,Daarom besteden we meer aandacht aan plekken die ruimte bieden, onontdekte parels, routes die van de drukte af gaan en het ontwikkelen van passend aanbod aan de randen van de regio. Zoals rond de Grebbelinie, waarvoor we marketing vanaf dit jaar versneld ontwikkelen. Onze aanpak biedt nieuwe kansen voor dorpskernen en winkelgebieden. Maar ook voor zakelijk toerisme, dat de omgeving nauwelijks belast maar economisch wel steeds belangrijker wordt. Verblijfsrecreatie blijft cruciaal, want vakantiegangers maken veelvuldig uitstapjes en leveren zo een grote bijdrage aan behoud van musea, horeca, attracties, evenementen en ander dag-aanbod dat ook voor bewoners en bedrijven van grote waarde is.”


HELE REGIO PROFITEERT Met de nieuwe strategie biedt RBT Heuvelrug en Vallei meer partijen de mogelijkheid om mee te doen met de succesvolle Heuvelrug-aanpak. “Dat is precies wat we willen. Onze ambitie is dat in 2030 alle inwoners van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei direct of indirect profiteren van een evenwichtige, robuuste en verantwoorde bezoekerseconomie.”
Meer info over de Agenda Bestemming Heuvelrug 2022-2025 is lezen op www.agenda2022-2025.opdeheuvelrug.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie