Afbeelding
Foto door Andreas Gücklhorn via Unsplash

Blik op de energietransitie in de gemeente Zeist

22 maart 2024 om 11:21 Partnercontent

Nederland is een behoorlijk dichtbevolkt land. Daarbij biedt de geografische ligging aan zee ons voordelen, maar brengt deze ook risico’s met zich mee. Een van de grootste uitdagingen waar we mee te maken krijgen, is de stijging van de zeespiegel. Om dit tegen te gaan is internationaal in 2015 het Parijsakkoord gepresenteerd. Diverse partijen waaronder de Nederlandse overheid en bedrijven hebben vervolgens in het Klimaatakkoord plannen vastgelegd om onder meer broeikasgassenuitstoot (en dan vooral CO2) terug te dringen. Hieronder lees je meer over de plannen op het gebied van de energietransitie en dan met name zonne-energie in Zeist en omgeving.

De energietransitie en de Regionale Energiestrategie U16

Zeist is onderdeel van de Regionale Energie Strategie-regio U16. De regio heeft allerlei doelstellingen. Enerzijds voor wat betreft energiebesparingen, anderzijds voor wat betreft de energietransitie waarbij fossiele brandstoffen vervangen worden door energie uit duurzame bronnen zoals wind en zon. Bij voorkeur ook nog eens zoveel mogelijk lokaal opgewekt en gebruikt om het elektriciteitsnet te ontlasten.

U16 wil in 2050 geheel energieneutraal zijn. Als tussendoel is gesteld om in 2030 al minimaal 1,8 TWh duurzame energie op te wekken met behulp van zon en wind. Er loopt een onderzoek van de provincie Utrecht naar mogelijke windmolens langs de A28, waaronder bij Kamp Zeist. Deze kunnen echter niet voor 2030 worden gerealiseerd. Daarom wordt er vooral gekeken naar hoeveel elektriciteit opgewekt kan worden met behulp van zonnepanelen.

Zon op dak en zonnevelden

Nederland is zoals gezegd relatief dichtbevolkt. Daarom moeten we goed nadenken over de benutting van de beschikbare ruimte. De overheid heeft in de zogeheten zonneladder (Voorkeursvolgorde Zon) vastgelegd dat zonne-energie op daken de voorkeur heeft. In Zeist lijken in 2030 330.000 zonnepanelen te realiseren. Dit levert echt niet nog niet voldoende elektriciteit. Daarom kijkt men ook naar 35 hectare aan zonnevelden op landbouwgrond, onder andere in het gebied tussen de A12 en de spoorlijn.

Agri-pv met multifunctioneel ruimtegebruik

Aan zonnepanelen op landbouwgrond – zogeheten agri-pv – zijn allerlei voorwaarden verbonden. Grondeigenaren mogen bijvoorbeeld alleen een zonnepark laten plaatsen als deze een meervoudige functie heeft. Denk aan educatieve of recreatieve doeleinden, waterberging, begrazing door kippen of schapen of teelt van fruit of groente. Wil je als grondeigenaar meer weten over de mogelijkheden en het verwachte rendement van een zonnepark op landbouwgrond? Neem dan contact op met Chint Solar.

Om de aarde ook in de toekomst een fijne plek voor de mensheid te laten zijn, zal de Zeister samenleving de komende jaren stappen gaan zetten om te verduurzamen. Hoewel dit investeringen vraagt en veranderingen ‘eng’ kunnen lijken, is het belangrijk om te onthouden dat we het met zijn allen voor toekomstige generaties doen!

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie