Op dit moment kun je betaald parkeren op de Slotlaan.
Op dit moment kun je betaald parkeren op de Slotlaan.

Na de zomer niet meer parkeren op Slotlaan Zeist

29 februari 2024 om 11:02 Verkeer en vervoer

ZEIST Tussen half juni en eind augustus van dit jaar gaat de Slotlaan op de schop. Parkeren op de Slotlaan kan straks niet meer. Er komen meer laad- en losplekken en parkeerplaatsen voor gehandicapten. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van de CDA-fractie aan het college van burgemeester en wethouders. 

De fractie van het CDA Zeist heeft gesproken met ondernemers van de Slotlaan die zich zorgen maken over de (her)inrichting van de Slotlaan. De zorgen hebben vooral betrekking op de parkeervoorzieningen op de Slotlaan.  

Het college bevestigt aan het CDA dat er geen reguliere parkeerplekken terugkomen op de Slotlaan, alleen laad- en losplekken en invalidenplekken.

,,Na uitbreiding van de laad- en losplekken en de parkeerplekken voor gehandicapten bleken er nog vijf parkeerplekken te resteren. Om onnodig zoekverkeer op de Slotlaan tegen te gaan, is besloten deze plekken aan te wenden voor het door de ondernemersvereniging gewenste extra zebrapad, extra fietsparkeerplekken, om daarmee de grootste groepen bezoekers (fietsers en voetgangers) van de Slotlaan beter te faciliteren. Ook de bestaande fietsparkeerplekken blijven behouden en worden uitgebreid, om de grote hoeveelheid fietsende bezoekers van de Slotlaan beter te accommoderen.’’

Het doel van de herinrichting is te zorgen dat de veiligheid verbetert. Volgens het college komt de ervaren verkeersonveiligheid voor een belangrijk deel voort uit de kriskras geparkeerde auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens. Door het aantal laad- en losplekken fors uit te breiden, wordt chauffeurs de gelegenheid geboden om te laden en te lossen naast de rijbaan in plaats van op de rijbaan.  

Het CDA wilde ook weten hoe ondernemers en bewoners zijn betrokken bij het maken van de plannen. Wethouder Catsburg heeft in het najaar van 2022 en in het voorjaar van 2023 gesproken met de winkeliersvereniging. Op 15 januari was er een gesprek tussen de projectleider Slotlaan, het Ondernemersplein en de winkeliersvereniging. In dat gesprek is duidelijk gemaakt dat de gewone parkeerplaatsen zullen verdwijnen. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie