Raadsbesluiten: Subsidie voor ‘Stralingsbewust Zeist’

21 april 2021 om 16:27 Algemeen

In de Raad van 20 april besloot de Raad het Burgerinitiatief ‘Stralingsbewust Zeist’ een subsidie te geven voor het informeren en adviseren van inwoners met klachten over elektromagnetische straling. Daarnaast investeert de raad in klimaatbestendige straten. Ook stelde de Raad de wegsleepverordening vast. 

Zeist - De Raad startte met de installatie van mevrouw Esther Kant als buitengewoon raadslid voor de fractie van Seyst.nu. Er stond een vacature open vanwege eerder vertrek van buitengewoon raadsleden van Seyst.nu.

De PvdA, Zeister Belang, SP, Nieuw Democratisch Zeist en Seyst.nu stelden voor om aan het Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist € 15.000 subsidie te geven voor het ondersteunen, informeren en adviseren van inwoners met klachten over elektromagnetische straling. Dit voorstel werd unaniem aangenomen. De partijen geven aan dat daarmee dit burgerinitiatief de ruimte heeft om verder te ontwikkelen. Daarnaast wilden Zeister Belang en D66 dat het college van burgemeester en wethouders in contact treedt met het agentschap Telecom om in de gemeente metingen naar elektromagnetische straling van zendmasten uit te voeren. Deze motie nam de Raad unaniem aan. 

De Raad besloot om te investeren in klimaatbestendige straten en tuinen. Er zijn maatregelen nodig om de effecten van klimaatverandering te beperken. Hierbij is het belangrijk om ook inwoners te stimuleren maatregelen te nemen omdat ongeveer 50% van de ruimte (huizen, tuinen enzovoort) van inwoners en bedrijven is. Het voorstel is unaniem aangenomen. Een motie van GroenLinks en Seyst.nu om samen met Samen Duurzaam Zeist (SDZ) te zoeken naar subsidiemogelijkheden en hoe bepaalde maatregelen bij inwoners te stimuleren, werd unaniem aangenomen. Het college ziet deze motie als een steun in de rug. 

De Raad stelde het bestemmingsplan ”Dolderseweg 20” unaniem vast. Hiermee wordt het mogelijk om op dit perceel een tweede woning te bouwen. 

De Raad stelde ook unaniem de wegsleepverordening vast. In de afgelopen jaren is het een aantal keer voorgekomen dat het gewenst was om een auto weg te kunnen slepen. Bijvoorbeeld omdat een auto een uitrit blokkeerde of door het veelvuldig overtreden van een parkeerverbod zonder te reageren op aanwijzingen van BOA’s. Het is in de gemeente Zeist nu niet mogelijk om auto’s weg te slepen. Om dit mogelijk te maken is een wegsleepverordening nodig. 

Een motie van de SP over uitbreiding van de participatie voor de nog op te stellen Omgevingsvisie werd aangehouden in afwachting van de brief van het college van burgemeester en wethouders die eind deze week aan de raad wordt gestuurd. 

Bij het slot van de vergadering kondigde Karst Schuring van de PvdA zijn vertrek als raadslid aan. In de Raad van mei neemt hij afscheid. Hij doet dit uit persoonlijke overwegingen. Wel wil hij als buitengewoon raadslid nog actief blijven om zijn opvolgster bij te staan.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie