College schetst route richting energieneutraal Zeist

29 mei 2019 om 11:50 Algemeen

Klimaatverandering vraagt om actie, ook in Zeist, Bosch en Duin, Huis ter Heide, Den Dolder en Austerlitz. Maar hoe krijgt de omslag van oude, fossiele energie naar nieuwe, duurzame energie in de gemeente Zeist vorm? Dat is nu te lezen in de Routekaart ‘Nieuwe Energie voor Zeist’. Het college van B&W legt deze voor besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De routekaart schetst de maatregelen die de komende jaren genomen worden om te komen tot een energieneutraal Zeist in 2050. De Routekaart - en méér - is te vinden onder www.zeist.nl/nieuweenergie.

Wethouder duurzaamheid, Wouter Catsburg: “We zitten midden in een grote verandering: we gaan van oude energie, naar nieuwe energie. Gelukkig zijn we in Nederland heel goed in veranderen en innoveren. Dit is niet de eerste keer dat we grote veranderingen doorvoeren in onze energievoorziening. Bovendien beginnen we niet bij nul: er gebeurt al heel veel in onze gemeente.”

De gemeenteraad bespreekt de Routekaart op 13 en 27 juni (Ronde Tafel en Debat). Op 9 juli neemt de raad er een besluit over.

Energieneutraal in 2050

Het college kiest als ambitie: ‘een energieneutraal Zeist in 2050, of zoveel eerder als mogelijk’. Dat sluit aan bij de landelijke doelstelling. In 2030 wil het college een derde van de einddoelstelling hebben gerealiseerd. Het college wijzigt daarmee de eerder bepaalde: een klimaatneutraal Zeist in 2030. Catsburg: “We blijven ons volop inzetten voor de overgang naar nieuwe energie. Maar met die deadline van 2030 zouden we genoodzaakt zijn tot het nemen van niet-efficiënte maatregelen, waarbij we onnodig veel van onze inwoners zouden vragen. We moeten ambitieus zijn, maar het tempo moet ook realistisch zijn.”

Maatregelen

Om dit doel te bereiken beschrijft de Routekaart een lange reeks maatregelen. Zo gaat de gemeente de komende jaren met alle wijken en buurten één voor één in gesprek over een haalbare en betaalbare overstap van aardgas naar een nieuwe, duurzame energiebron voor koken, verwarmen en warm water. Catsburg: “De routekaart geeft concreet richting voor de komende jaren. En we blijven de Routekaart ontwikkelen door nieuwe inzichten.”

Energievraag halveren

De Routekaart gaat uit er van uit dat Zeist tot 2050 de energievraag halveert. Dat gebeurt door isolatie van gebouwen, energiebesparend gedrag van iedereen, en nieuwe energiezuinige technologieën. “Energie besparen is essentieel”, stelt Catsburg. “Daarom wil ik deze praktische oproep doen: ga aan de slag met het isoleren van uw woning, als dat financieel haalbaar is. U bespaart dan flink op uw energierekening. Ga aan de slag met energiebesparing in en rond uw huis. Dit zijn altijd nuttige maatregelen. Zonnepanelen op uw dak leggen is dat in de meeste gevallen óók”, aldus de wethouder. “We gaan samen aan de slag met deze klus, we hebben elkaar nodig.”

Duurzame energiebronnen

Als Zeist de energievraag weet te halveren, blijft er een jaarlijkse energievraag over die gelijk staat aan wat bijvoorbeeld 93 windmolens kunnen produceren. “We gaan uiteraard geen 93 windmolens plaatsen”, benadrukt de wethouder. “We gaan onderzoeken welke mix van duurzame energiebronnen we gaan gebruiken. Het college stelt voor om in de periode tot 2030 te streven naar 4 windmolens en 35 hectare zonneveld in de gemeente, naast andere vormen van duurzame energie. Ook houden we innovatieve ontwikkelingen scherp in de gaten, om er waar mogelijk op in te springen.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie