Nieuwkomers op het Vlielandse strand. Op het festival werkten de nieuwkomers samen met Nederlandse vrijwilligers.
Nieuwkomers op het Vlielandse strand. Op het festival werkten de nieuwkomers samen met Nederlandse vrijwilligers. (Foto: )

Vlielands festival voor drie AZC bewoners