Cor Doelwijt in de Wereldwinkel.
Cor Doelwijt in de Wereldwinkel. (c)

Heeft Wereldwinkel toch toekomst in Zeist?

7 januari 2023 om 08:59 Maatschappelijk

ZEIST Waarom zou je je inzetten om Wereldwinkel Zeist te redden van de ondergang? Vanwege het ideële doel van de organisatie, antwoordt Cor Doelwijt. Bovendien is het een van de oudste Wereldwinkels van Nederland. Die traditie moet ook in Zeist blijven bestaan, vindt de kersverse voorzitter van het nieuwe bestuur. Aan hem zal het niet liggen.

GEPENSIONEERD DOCENT Cor Doelwijt gaf zes jaar les op de Anne de Vriesschool in Vollenhove en daarnaast gaf hij ook gymnastiekles aan de bovenbouwleerlingen. Vervolgens werkte hij daarna ruim dertig jaar op de LTS die later opging in het  Christelijk College Zeist, als docent Nederlands, Maatschappijleer en Godsdienstonderwijs. Hij zat acht jaar in de gemeenteraad voor de PvdA en is ruim dertien jaar als vrijwilliger verbonden aan De Looborch. Tien jaar lang is hij betrokken bij de Fair Tradewerkgroep.

BEWOGEN JAAR Het jaar 2022 is voor hem een zwaar en bewogen jaar. Op 29 april is zijn vrouw Gerda onverwachts overleden. ,,Als zij er nog was geweest, had ik het niet gedaan. Ik ben al veel tijd bezig met vrijwilligerswerk. We reserveerden ook tijd om samen dingen te ondernemen’’, zegt Doelwijt. ,,De pijn van het gemis zal ik tot mijn einde met me meedragen, maar ik wil en ik moet ook verder gaan.’’

GESCHIEDENIS In 1970 begon de Wereldwinkel in Zeist -de tweede van Nederland- als aktiesentrum. Daar leverde je je oude gereedschap in, voor de Sandinisten in Nicaragua. Je kocht er Max Havelaarkoffie, rietsuiker uit Cuba en exotische sinterklaascadeautjes en voor dat alles betaalde je meer dan in gewone winkels omdat de producent een eerlijke prijs moest krijgen. Daarnaast was de informatievoorziening belangrijker dan de omzetgroei in de begintijd aan de Steynlaan.

CADEAUWINKEL Door de jaren heen veranderde de Wereldwinkel van een een links bolwerk naar een door vrijwilligers gerunde cadeauwinkel. De Wereldwinkel was voor een belangrijk deel afhankelijk van impulsaankopen. Het winkelend publiek moest door de kleurrijke etalage worden verleid om naar binnen te komen.

ONDERNEMERSKLIMAAT Jarenlang ging dat z’n gangetje tot steeds meer winkels aan de Steynlaan vertrokken of verhuisden naar plekken waar ze een gunstiger ondernemersklimaat hoopten te treffen. Wereldwinkel Zeist deed dat ook en vertrok. In 2018 opende de zaak enthousiast aan de 1e Hogeweg, vlakbij de Slotlaan. Na een stroeve start die volgens de toenmalig voorzitter Harrie van Dijk te wijten was aan de uitzonderlijk warme zomer, leek het na een jaar op de nieuwe plek beter te gaan. ,,We wilden verhuizen naar een een echte winkelstraat in het centrum en onze omzet is gestegen,’’ meldt Van Dijk als de Wereldwinkel in 2019 een jaar op de nieuwe plek zit. Hij roemt de breedte van het assortiment en de samenwerking met de plaatselijke Fair Trade Werkgroep.

TEGENVALLERS Digitaal winkelen groeit snel. Fair Tradeproducten zijn ook in veel andere fysieke winkels verkrijgbaar. De winkels gaan in lockdown als gevolg van de pandemie. Dit deel van de 1e Hogeweg is minder in trek bij het winkelend publiek dan de organisatie verwachtte. Het leidt tot tegenvallende inkomsten terwijl de huur van zestienhonderd euro per maand beduidend hoger is dan op de Steynlaan. Het bestuur besluit om de stekker eruit te trekken voordat de zaak in financiële problemen terechtkomt. Aart Meijer was toen voorzitter van het bestuur. Hij verwijst de klanten in een persbericht naar buurgemeenten Driebergen en De Bilt en bedankt de vrijwilligers. De huur wordt opgezegd. De winkelvoorraad gaat in de uitverkoop. De laatste Wereldwinkeldag staat gepland voor zaterdag 3 december. 

LEEGVERKOOP Eind november stuurt Wereldwinkel Zeist opnieuw een persbericht rond: de zaak blijft toch open. De aangekondigde sluiting riep veel reacties op bij mensen die wel eens in de Wereldwinkel waren geweest. Het was drukker dan ooit toen de leegverkoop was aangekondigd. Na een paar slapeloze nachten besluit een van de vrijwilligers een beroep te doen op Cor Doelwijt, de voorzitter van de plaatselijke Fair Trade Werkgroep die veel samenwerkte met de Wereldwinkel. ,,Help ons om de Wereldwinkel te behouden voor Zeist.’’

NIEUW BESTUUR ,,Als het in De Bilt en in Driebergen kan, moet het in Zeist ook kunnen,’’ zegt Doelwijt die eerst een nieuw bestuur wilde samenstellen. Dat is gelukt. Het nieuwe bestuur bestaat uit Karst Schuring, Joost van Valkengoed, Melika de Bekker, Harrie van Dijk, Ans Brandsma en Jeanette Blom. Tot eind maart gaat hij met zijn medebestuursleden ,,met volle kracht voorwaarts.’’ 

Hij benadrukt dat het oude bestuur de zaken netjes heeft achtergelaten. ,,Ze zijn gestopt voordat er schulden zouden ontstaan.’’

HUURVERLAGING Een nieuwe strategie moet de Wereldwinkel toekomstbestendig maken. ,,Eerst wil ik het gesprek aangaan met de nieuwe eigenaar van het pand. Zestienhonderd euro huur per maand is niet realistisch. Doordat de markt tijdelijk van Belcour is verplaatst naar het eerste deel van de Slotlaan is dit een A-locatie, maar de markt gaat weer terug en dan komt hier amper winkelend publiek langs. Verder moeten we meer aan de weg timmeren, bijvoorbeeld met marktkramen voor de winkel. Een samenwerking met lokale boeren die daar fruit en sap kunnen verkopen.’’

KOFFIE EN THEE Verder denkt Doelwijt aan het schenken van eerlijke koffie en thee in of voor de zaak. ,,We moeten de nadruk ook meer leggen op duurzaamheid, dat is onlosmakelijk verbonden met Fair Trade. We denken in oplossingen en moeten de zaak opnieuw opbouwen en dat kost tijd. Keulen en Aken zijn ook niet op een dag gebouwd.’’

SUBSIDIE Om de eerste maanden te kunnen overbruggen en tijd te kopen om de plannen te ontwikkelen doet het nieuwe bestuur van Wereldwinkel Zeist een beroep op het gemeentebestuur. ,,We vragen 25.000 euro subsidie, als steun, of als lening..’’

BETROKKENHEID Hij wil trainingen kunnen aanbieden aan de vrijwilligers en stageplekken aanbieden zodat de jeugd als nieuwe doelgroep de Wereldwinkel ontdekt. ,,Met bijscholing kunnen we de kwaliteiten van de medewerkers beter benutten. De meeste vrijwilligers zijn gebleven en helpen met de doorstart. Dat zegt wel wat over hun betrokkenheid.’’

BLOEIENDE ZAAK ,,Het is een sprong in het diepe, maar wat hebben we te verliezen? Het moet gewoon lukken, ik ga er vanuit dat het lukt en misschien slaat het aan. Het bestuur gaat ook meedraaien in de winkel.’’ En stel dat het niet lukt? ,,Dan hebben we in elk geval ons best gedaan. Maar als het loopt zoals wij denken, heeft Zeist straks weer een bloeiende Wereldwinkel waarin ook jonge mensen komen.’’ 

Wereldwinkel Zeist is gevestigd aan de 1e Hogeweg 166.

Zie: www.wereldwinkelzeist.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie