Het spoor loopt vlak langs het stuk grond van Utrechts Landschap
Het spoor loopt vlak langs het stuk grond van Utrechts Landschap (Agnes Corbeij)

Utrechts Landschap is tegen komst windturbines en zonnevelden in de A12/spoorzone

  Natuur en milieu