Meer samenwerking moet leiden tot betere zorg en minder kosten.
Meer samenwerking moet leiden tot betere zorg en minder kosten. Eigen foto

Ouderenzorg in gemeente Zeist verbetert door nieuwe samenwerking

31 januari 2022 om 08:12 Overig

ZEIST In de gemeente Zeist gaan zorg en welzijn nauwer met elkaar samenwerken als het gaat om ouderen. Dit betreft onder meer huisartsen, apotheken, thuiszorg, ouderenpsychiaters en het Sociaal Team. De nieuwe werkwijze heeft als resultaat dat er voor kwetsbare ouderen één gezondheidsplan is, waar alle hulpverleners samen met de oudere aan werken. Dat maakt de gemeente Zeist bekend in dit bericht.

Ouderen hebben vaak verschillende aandoeningen tegelijk en gebruiken daarvoor meerdere medicijnen. “Denk aan een oudere die slecht ter been is en geheugenklachten heeft, maar daarbij ook suikerziekte of hart- en vaatziekten”, zegt kaderhuisarts ouderengeneeskunde Brenda Ott van huisartsenpraktijk Ott & Bedaux. Een patiënt komt daardoor in aanraking met verschillende zorgverleners, die niet allemaal even goed samenwerken. De nieuwe werkwijze lost dat probleem op doordat alle betrokkenen in overleg gaan. Ze stemmen doelen en behandelingen op elkaar af en wisselen informatie uit over en met de patiënt. Dit gebeurt deels in een digitaal systeem.

Ook wordt er niet alleen medisch gekeken, maar ook naar wat er voor het welzijn voor de oudere nodig is. Dit gebeurt vanuit Meedoen in Zeist (Welzijn op Recept). “Het is belangrijk dat we alle hulp en zorg op elkaar afstemmen”, zegt Brenda Ott. “Dit leidt tot een betere zorg voor de ouderen. Bovendien is het voor de oudere prettig te weten dat de wijkverpleegkundige ook overlegt met de huisarts of de casemanager dementie, en dat ze elkaar goed kennen.”

Het invoeren van de nieuwe werkwijze gaat stapsgewijs en gebeurt telkens rondom een huisartenpraktijk in de wijk. Op 25 januari was de officiële start in Zeist-Centrum in Gezondheidscentrum Widar. Aan het eind van dit jaar moet de werkwijze in de hele gemeente zijn ingevoerd.

Gemakkelijker doorverwijzen

Het samenwerkingswerkingsproject is een initiatief van zorgorganisatie Unicum en de gemeente Zeist. Vanuit de gemeente Zeist is netwerkmanager Marianne Allemekinders erbij betrokken. Door in één systeem te werken, kan iedereen makkelijker naar elkaar doorverwijzen en een consult aanvragen. Uiteraard kan de oudere ook zelf het dossier inzien. De oudere kan zo het voortouw nemen, want het gaat over zijn of haar eigen gezondheid.”

Wethouder Marcel Fluitman is blij dat de eerste stap nu is gezet in Zeist-Centrum. “De samenwerking heeft duidelijk een toegevoegde waarde. Ouderen krijgen zorg en ondersteuning in de wijk, die beter op elkaar is afgestemd. Zo ontstaat er ook een betere balans. Er is zowel aandacht voor iemands fysieke gezondheid als voor de mentale gezondheid en het welbevinden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie