Samenzang op de Markt in Zeist.
Samenzang op de Markt in Zeist. KunstenHuis Idea

Oekraïense vrouw bedankt voorzitter Mannenkoor na samenzang op Markt in Zeist

28 maart 2022 om 19:29 Overig

ZEIST Erg indrukwekkend, ontroerend, een kippenvelmoment. Dat waren enkele van de reacties, die ik opving na de vijftien minuten durende openlucht samenzang. 

door Koos van Gemeren

Want zaterdag 26 maart om klokslag 12.00 uur werd op het Emmaplein bij de ingang van De Klinker het Oekraïense Volkslied gezongen door meer dan tweehonderd zangers en zangeressen van verschillende Zeister koren, aangevuld door vele tientallen Zeister inwoners, die het volkslied uit De Nieuwsbode hadden gescheurd. Dat gebeurde op hetzelfde moment op heel veel andere pleinen in het hele land op initiatief van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond KNZV en in Zeist georganiseerd door het Zeister Mannenkoor.
‘Nog is Oekraïnes glorie niet vergaan, noch zijn vrijheid.’ Daarna werd de erg toepasselijke wens-bede het ‘Dona Nobis Pacem’ in een driestemmig canon gezongen: ‘Geef ons vrede!’ Tijdens dit lied zongen de klokken van de Sint Jozefskerk door de heldere Zeister hemel beierend mee. Ik hoop dat zeer binnenkort onze bede wordt gehoord.
Na een kort dankwoord, waarin gevraagd werd niet de melkbus van het Zeister mannenkoor te vergeten met een gift voor giro 555, werd het Oekraïense volkslied nog een keer gezongen. De opbrengst kwam uit op € 615,-.

STEUNBETUIGING Na afloop sprak ik met een jonge vrouw met een Oekraïens vlaggetje in haar hand. Zij bedankte mij in goed Engels voor deze prachtige steunbetuiging aan haar volk. zij vertelde mij dat zij de beelden zou delen met het thuisfront. En vooral met haar broer en haar vader, die in Oekraïne achter moesten blijven om mee te strijden. Ja, als je dat hoort is de oorlog wel erg dichtbij.....

OEKRAïENSE COMPONIST BORTNIANSKI Als u dit indrukwekkende gebeuren hebt gemist, dan krijgt u binnenkort nog een kans. Het Zeister Mannenkoor zal het Oekraïens volkslied samen met enkele liederen van de Oekraïense componist Bortnianski ook zingen in een speciaal blok tijdens het Voorjaarsconcert 2022 met veel Operaliederen, dat gehouden wordt op vrijdagavond 29 april a.s in de kerk van de Evangelische Broedergemeente. De kaartverkoop start 3 april om 12 uur. Van elk kaartje wordt € 2.50 gestort op giro 555.

Koos van Gemeren is voorzitter van het Zeister Mannenkoor

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie