Afbeelding
gemeente Zeist

De week van de burgemeester van Zeist: Zeist Gaat Doorrr…

20 april 2022 om 06:15 Overig

Zeist Gaat Doorrr… zo heet het programma voor alle medewerkers en het bestuur in de week van 11 tot en met 14 april. Het speelt zich af in Zeist en op het gemeentehuis. Het doel is het ontmoeten van collega’s, het kennismaken met elkaar, de organisatie en het leven in Zeist. Door coronatijd hebben velen van ons twee jaar op afstand van elkaar en het werk gefunctioneerd. Nu het kan is het de hoogste tijd elkaar in het echt te ontmoeten en in gesprek te gaan.
Er komen diverse mensen bij me op de koffie, ik maak een rondwandeling terug in de tijd: rampjaar 1672. Ook verdiep ik me samen met vele bekende en nieuwe collega’s in het verhaal van Zeist; samen het goede doen. Het komt de gemeenschappelijkheid ten goede.

Maandagavond is de première van de film van Frans Bromet in Theater Figi over het Burgerberaad in Zeist. Vorig jaar dachten honderdvijftig inwoners mee om het huishoudboekje van de gemeente weer sluitend te maken.
De documentaire van Bromet wordt door inwoners, raadsleden, het college van B&W en medewerkers enthousiast ontvangen. Het is een inspiratiedocument voor vernieuwing van de lokale democratie.

Dinsdag neemt B&W besluiten over het intrekken van de reclamebelasting en precarioheffing voor 2022. Het is een onderdeel van het derde Zeister corona-ondersteuningspakket.
Ook geven we groen licht aan de uitvoering van de eenmalige energietoeslag lage inkomens. Rond het middaguur breng ik een bezoek aan Oekraïense vluchtelingen die op Dijnselburg verblijven. Het raakt me te ervaren hoe de mensen in verbinding blijven met en zich zorgen maken over de mensen in Oekraïne. Tegelijkertijd zetten zij zich in om er hier in Zeist het beste van te maken. Ik heb er bewondering voor. ’s Avonds komt de raad bijeen om de ontvangen brieven en rapporten te bespreken. Bespreekthema’s zijn de kwaliteit van leven, naar aanleiding van een enquête onder 257 inwoners, opslag van kernafval en de vluchtelingenopvang op Kamp van Zeist. Ook psychisch geweld, boskap in Huis ter Heide en tiny houses komen aan de orde.

Woensdag stem ik diverse werkzaamheden af met mijn secretariaat. Ik voer een gesprek met een raadslid en praat bij met de gemeentesecretaris. 

Ook verdiep ik me in een strategisch financieel onderwerp, een verdere ontwikkeling rondom de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en een bijeenkomst dialoog & ethiek.

Donderdag heb ik met medewerkers een nabespreking over de film van Frans Bromet en de voortgang in democratische vernieuwing. Op Goede Vrijdag woon ik samen met Karin de Matthäus-Passion bij in de Grote Kerk Naarden. Deze prachtige uitvoering is een fijne voorbereiding op de viering van Pasen in familiekring. 

Koos Janssen

Voor reactie:
jjlm.janssen@zeist.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie