Afbeelding
Eigen foto

Oproep VVN: meld onveilige situaties in Zeist

28 april 2022 om 07:21 Overig

ZEIST De harde feiten spreken voor zich. Te hard rijden was vorig jaar de oorzaak van de meeste ongelukken op de provinciale wegen. Onder fietsers van 55 jaar en ouder steeg het aantal enkelvoudige fietsongevallen afgelopen jaar met 42 procent. Terwijl het aantal verkeersdoden elders in Nederland afnam, liet de provincie Utrecht met 47 fatale ongevallen vorig jaar juist een forse stijging zien. Kortom: de verkeersveiligheid in onze provincie vraagt dringend om aandacht en daar wil Veilig Verkeer Nederland graag bij helpen.

Nul verkeersslachtoffers in 2050 en een halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030 zijn ambities als stippen op de horizon. In 2021 waren er in ons land maar liefst 582 verkeersdoden te betreuren. Weliswaar een daling ten opzichte van de 610 verkeersdoden in 2020 maar wel een daling die te laag is om de halvering van het aantal verkeersdoden in 2030 waar te maken. Hiervoor is meer geld, menskracht en beleid nodig. 

VVN WIL COALITIE HELPEN Nu de gemeentelijke colleges zich beginnen te vormen roept Veilig Verkeer Nederland de gemeenten op om verkeersveiligheid nadrukkelijk onderdeel te maken van het uitvoeringsprogramma. Veilig Verkeer Nederland wil gemeenten hier graag bij helpen.
Veilig Verkeer Nederland zet zich vanuit haar missie ‘Iedereen veilig over straat’ met lokale vrijwilligers in voor de verkeersveiligheid in de gemeente en doet dit door buurtbewoners actief te betrekken bij verkeersveiligheid via een meldpunt waar belanghebbenden situaties die zij als verkeersonveilig ervaren kunnen melden.

VVN-PARTICIPATIEPUNT VVN heeft de focus op de thema’s waar in termen van verkeersveiligheid de meeste winst te boeken is. Het gaat daarbij om het indammen van te hoge snelheden en grote verschillen in snelheden, zowel binnen de bebouwde kom als op provinciale wegen, het gebruik van alcohol tijdens verkeersdeelname en afleiding tijdens verkeersdeelname als gevolg van smartphonegebruik. Educatie, voorlichting, burgerbetrokkenheid en het aanzetten van lobby om veilige fietspaden te realiseren zijn hierbij belangrijke onderwerpen.


Veilig Verkeer Nederland richt zich op kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen en ouderen en doet dit in samenwerking met burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Uitgangspunt is om in samenwerking met elkaar alles in het werk stellen om ongevallen in het verkeer te voorkomen. Zodat iedereen elke dag weer veilig thuiskomt.

Het meldpunt: https://participatiepunt.vvn.nl/

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie