Roel van Nieuwstadt (GroenLinks) en Walter van Dijk (VVD) in gesprek met debatleider Job Boot.
Roel van Nieuwstadt (GroenLinks) en Walter van Dijk (VVD) in gesprek met debatleider Job Boot. René Borkent

Onvrede in Bosch en Duin over de gemeentelijke politiek

9 maart 2022 om 14:41 Politiek

ZEIST De verkiezingskaravaan trok op 8 maart naar Bosch en Duin, het villadorp bij Zeist waar veel onrust heerst over bouwplannen van particuliere zorginstellingen, verkeersmaatregelen en andere zaken. Alles kwam ter sprake in de kantine van de tennisvereniging. Debatleider was Job Boot. 

René Borkent

Eén van de hete hangijzers is bouwen in Bosch en Duin. Diverse zorginstellingen willen flink uitbreiden. Op het Bethesdaterrein aan de Paltzerweg staan 120 wooneenheden gepland, waar er nu dertig staan. Dit bouwproject ligt stil totdat de Raad van State hierover heeft besloten. 

Villa De Terp op de hoek van de Vossenlaan en de Biltseweg zou plaats moeten maken voor een complex met 52 zorgeenheden voor zorgontwikkelaar Thuismakers. En Thuismakers maakt deel uit van de Franse zorgmultinational Orpea.

Kan dat in ‘’de groene long’’ van Zeist? ,,De huidige wetgeving staat veel toe’’, vertelde VVD-lijsttrekker Walter van Dijk. ,,De Franse zorgmultinational is nu moeilijk te blokkeren. De plannen passen binnen het bestemmingsplan. Het wachten is op de nieuwe Omgevingswet die in 2023 in werking treedt.’’ 

Die wet moet gemeenten meer handvaten geven om op te treden tegen ongewenste bouwontwikkelingen. Maar gemeenten hebben tot 2029 de tijd om alle regels aan te passen aan de Omgevingswet. 

Dus wat moet de gemeente doen? Gewoon maar afwachten en zaken laten passeren? ,,U hoeft niet op de nieuwe wet te wachten’’, zei een inspreker in de zaal. ,,De bestaande wet geeft u de mogelijkheid om bouwplan De Terp stil te leggen. De gemeenteraad moet dan een voorbereidingsbesluit nemen om het stop te zetten.’’

Dat leek nieuw voor alle elf politieke kopstukken van de deelnemende partijen. ,,Is dit nou een gebrek aan kennis of aan interesse?’’, vroeg iemand in de zaal. De (kandidaat-) politici hadden geen direct antwoord op deze bijdrage uit de zaal. 

De eerste spreker deed nog eens een dringend beroep ,,om geen rode loper uit te leggen voor Orpea Nederland: een bedrijf dat bezuinigt op luiers, eten en zorg.’’ CDA-lijsttrekker Fluitman, wethouder, vertelde: ,,Het proces loopt reeds met meerdere partijen. Hier even besluiten om ‘t stil te leggen kan niet.’’

In een later stadium gaf Fluitman aan dat gemeenten nu weinig grip hebben op particuliere zorgondernemers. ,,Als gemeente moeten we kijken wat we nodig hebben in Zeist. Daarover kan ik signalen afgeven in Den Haag. En PvdA’er Rob Bliekendaal zei: ,,Zorginstellingen zoeken de grenzen op. Wij willen landelijke wetgeving aanpassen om dat tegen te gaan.’’ Fluitman: ,,Ook hierom ben ik blij met de nieuwe Omgevingswet. Straks zullen bedrijven met plannen eerst met de omgeving moeten praten.’’ 

Maar is bedrijven nu al toegezegd dat ze groter mogen bouwen dat het nu geldende bestemmingsplan toestaat? Dat werd gesuggereerd door een spreker in de zaal. ,,Dat zult u moeten bewijzen’’, reageerden politici. En Fluitman: ,,Bel ons dan gewoon. Wij zijn benaderbaar.’’

Wildgroei

Een tweede onderwerp was de ‘’architectonische wildgroei’’ in Bosch en Duin. Ook hier nam met name Fluitman een duidelijk standpunt in: ,,Je moet niet willen opleggen wat de buurman mag of niet. En het is de gemeenteraad die over de Monumentenlijst gaat. Niet het college.’’ Dus als de gemeenteraad andere regels wil kan en moet hij dat zelf regelen.  

Verkeer

Een derde heet hangijzer in Bosch en Duin is het verkeer en de verkeersveiligheid. Alle deelnemers pleitten voor het veilig maken van de lanen in het villadorp. Maar de zaal vond dat veel te algemeen. Wouter Catsburg, wethouder en lijsttrekker van de ChristenUnie/SGP, vertelde dat de provincie beschikbaar heeft gesteld voor het veilig maken van het kruispunt bij de Hoefslag. Na overleg met de Hoefslag zijn we daar nu mee bezig. Waarop iemand uit de zaal vertelde: ,,Ik woon bij die kruising, ik weet van niets. Waarom gaan bedrijven en projectontwikkelaars altijd voor?’’

Ook Marcel Fluitman wist nog wel een reden voor het groeiende gevoel van verkeersonveiligheid: ,,De auto’s worden breder, er rijden nogal wat SUV’s in Bosch en Duin.’’ En D66-kandidaat Jeroen van den Heuvel wees erop dat particulieren niet het ‘’algemeen belang’’ uit het oog moesten verliezen en wees daarbij op de vele obstakels voor voetgangers, in de vorm van fout geparkeerde auto’s en rododendrons. 

VVD’er Van Dijk zag nog wel een taak voor de gemeente: ,,Zeist moet 30-kilometerwegen zodanig inrichten dat ze ook een 30-kilometerwegen zijn. Anders gaat de politie niet handhaven.’’

Ter afsluiting

Laatste punt van de avond was de energietransitie. Iemand in de zaal vroeg waarom de gemeente niet meer oog voor de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Snappen de alfa-mensen in de politiek het wel? Het antwoord: ,,Gemeenten zijn wettelijk verplicht om uit te gaan van bewezen technologieën.’’

Feitje: de SP behaalde vier jaar geleden één stem in Bosch en Duin. ,,We gaan nu voor twee’’, zei lijsttrekker David Tompot. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie