Wouter Catsburg steekt de stekker in een elektrische auto van de gemeente Zeist.
Wouter Catsburg steekt de stekker in een elektrische auto van de gemeente Zeist. Gemeente Zeist

Zeist maakt plan voor 114 extra laadpalen voor elektrische auto’s

28 oktober 2022 om 10:02 Verkeer en vervoer

ZEIST De gemeente Zeist wil voorbereid zijn op de toename van het aantal elektrische auto’s en inwoners snel kunnen voorzien van een laadpaal. Daarom wijst de gemeente 114 locaties in de openbare ruimte aan, als mogelijke toekomstige locaties voor laadpalen. Dat maakt de gemeente Zeist bekend in een persbericht.

Omwonenden van de 114 locaties ontvangen een brief en kunnen tot en met 27 november reageren op de voorgestelde locaties. De gemeente bekijkt dan of dat reden geeft om een andere locatie voor een laadpaal te kiezen.

SNELLER Door deze locaties aan te wijzen, kan de gemeente veel sneller reageren op het moment dat een inwoner of de exploitant van laadpalen een aanvraag indient voor het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte. De afhandeling van zo’n aanvraag kan dan met wel twee maanden worden ingekort.

TOENAME Steeds meer bewoners kiezen voor een elektrische auto. Wethouder Wouter Catsburg: ,,Dat is mooi, want daardoor wordt de lucht in onze wijken schoner én het helpt om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Al die auto’s moeten ook kunnen laden en dat kan niet altijd op eigen terrein. Daarom willen we het laden in de openbare ruimte mogelijk maken waar dat nodig is.”
De 114 extra laadpalen kunnen tussen 2023 en 2027 op de beoogde locaties worden geplaatst als er aanvragen komen. Het totaal aantal laadpalen in de openbare ruimte zal dan 300 bedragen.

DE 114 PLEKKEN De gemeente heeft op www.zeist.nl/laadpalen een kaart geplaatst met daarop de 114 nieuwe locaties. Bovendien heeft de gemeente via een tijdelijke aanduiding op de stoep aangegeven waar de laadpalen komen. De gemeente heeft deze locaties zorgvuldig uitgekozen: er is onderzocht in welke buurten aanvragen te verwachten zijn en welke locaties technisch geschikt zijn om een laadpaal te plaatsen.

BEZWAAR Nadat de gemeente alle reacties heeft verwerkt, zal de gemeente de (al dan niet gewijzigde) locaties formeel vastleggen in een zogeheten ‘verkeersbesluit’. Belanghebbenden kunnen daar dan nog formeel bezwaar tegen indienen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie