Betaalbare woningen in gemeente Zeist dankzij versnellingsopgave

30 juni 2020 om 11:54 Algemeen

De versnellingsopgave in de gemeente Zeist, om sneller betaalbare woningruimte te realiseren, heeft effect. De gemeente is blij met de opgeleverde woningen en de hoeveelheid woningen binnen de huidige plannen. Voor veel verschillende woningzoekenden levert het woonruimte op. Zo komt er meer aanbod van appartementen voor alleenstaanden en senioren. Daarnaast zijn er meer woningen voor kwetsbare groepen. De gepresenteerde woningbouwplanning en -monitor 2019 en de meest recente voortgangsrapportage versnelde huisvesting laat zien dat jaren van planvorming nu leidt tot oplevering van nieuwe, betaalbare woningen. 

Zeist - Het doel van de versnellingsopgave is om zo snel mogelijk méér sociale en middeldure huurwoningen te realiseren en daarmee wachttijden van woningzoekenden terug te dringen. 

Laura Hoogstraten (wethouder Wonen) legt uit waarom de versnellingsopgave zo belangrijk is. ”Het hebben van een betaalbare, passende woning is een basisbehoefte. De coronamaatregel om zoveel mogelijk thuis te blijven bevestigt dit nog maar eens. Net als in de rest van Nederland hebben we ook in de gemeente Zeist een tekort aan woningen. Zeker het vinden van een betaalbare woning is niet makkelijk. Tijdens de Maaltijd van Zeist werd hier ook aandacht voor gevraagd door inwoners. Met de versnellingsopgave zetten we in op het vergroten van het aanbod aan betaalbare woonruimte, om meer mensen aan een passende woning te helpen.’

Begin dit jaar zijn er binnen de versnelde huisvestingsopgave ruim 130 woningen opgeleverd. Het voormalige kantoorpand aan de Zeisteroever 1 werd omgevormd tot het appartementencomplex Seyster Veste waar 32 appartementen zijn opgeleverd. Op de voormalige locatie van de schoolgebouwen aan de Harmonielaan/Kroostweg zijn 6 ééngezinswoningen en 14 appartementen gerealiseerd (Pastoor Cohustraat). In Kerckebosch zijn 80 appartementen opgeleverd in de complexen Berkenveste en Denneveste. 

Op verschillende plaatsen wordt momenteel gebouwd waardoor voor 2020 en 2021 een piek in het aantal opleveringen te verwachten is. Naar verwachting worden er dit jaar en in 2021 bij verschillende woningbouwprojecten nog eens circa 750 woningen opgeleverd. Dit is inclusief de woningen die buiten de versnelde huisvestingsopgave vallen. Een voorbeeld hiervan is het project Hart van Austerlitz.

Extra woonruimte

In 2017 besloot de gemeenteraad om tot en met 2020 betaalbare woonruimte extra te creëren voor 2500 woningzoekenden (ongeveer 1250 woningen). In Zeist is veel vraag naar kleine, betaalbare woonruimte voor starters en eenpersoonshuishoudens. De gemeente is samen met woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren aan de slag gegaan met deze zogeheten versnellingsopgave voor starters en herstarters. Deze woningen zijn dus extra of een versnelling ten opzichte van de woningbouwprojecten die al in de planning zaten.

 Aanpak versnelling

De aanpak van de versnellingsopgave is om te onderzoeken of leegstaande gebouwen, zoals scholen en kantoren, kunnen worden getransformeerd naar (tijdelijke) woonruimte en om te kijken naar locaties waar nieuwbouw mogelijk is om betaalbare woonruimte te realiseren. Omdat de gemeente op veel plekken in Zeist niet de eigenaar is van de grond, is de hulp van de samenleving onmisbaar om extra woonruimte te creëren. De gemeente blijft eigenaren van gebouwen en locaties in Zeist dan ook oproepen om met plannen te komen.

Een aantal projecten is in het eerste kwartaal 2020 gestart met de sloop of de bouw.

• Start project: 24 sociale huurwoningen voor senioren aan de Cornelis Vlotlaan door RK Woningbouwvereniging. De woningen worden bij voorkeur toegewezen aan bewoners van huurwoningen in de Verzetswijk.

• Start project:: 40 woningen aan de Geiserlaan (voormalige Gammalocatie). Voor de zomer start de bouw van 16 sociale en 24 middel dure huurwoningen.

• Start sloop: aan de Godfried van Seijstlaan is gestart met de sloop van de bovenverdieping van het bedrijfsverzamelgebouw. Op de bovenverdieping en voor een deel op de begane grond komen 74 woningen (26 sociale huur, 40 middel dure huur en 8 dure huur)

• Voorbereiden werkzaamheden: aan de Utrechtseweg 62 (Lenteleven) wordt kantoorruimte omgebouwd naar 94 appartementen.

Meer informatie over de versnelling huisvesting in Zeist is te vinden op: www.zeist.nl/betaalbarewoonruimte

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie