Afbeelding
gemeente Zeist

Column van Koos Janssen, burgemeester van Zeist

28 september 2022 om 07:21 Column

Maandag 19 september overleg ik met medewerkers over democratie in Zeist. Het gaat over het samenspel tussen inwoners en gemeenten. Inwoners, instellingen en organisaties, ondernemers, politiek, bestuur en medewerkers vervullen hierin een eigen rol. We spreken over jeugddemocratie, de spelregels bij participatie en het stimuleren van het denken en doen in een levendige democratie. 

Met de teammanager communicatie spreek ik over het gebruik van social media. Ook kijken we vooruit naar de aanstaande jaarwisseling. In mijn werkoverleg met de politie komen aan de orde digitale fraude, winkeldiefstallen en een aantal meldingen van psychische nood.

Op dinsdag ben ik afwezig op het werk vanwege een kleine medische ingreep; niet zorgelijk, wèl ongemakkelijk. 

Op woensdag en donderdag heb ik een bestuursconferentie van de Veiligheidsregio Utrecht. We brengen een werkbezoek aan de NCTV, de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het doel van die organisatie is het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. Praktijkvoorbeelden zijn de oorlog in Oekraïne en de stikstofprotesten. Het gaat over het beschermen van belangen, het signaleren van dreigingen en het versterken van weerbaarheid. Beeldvorming en betekenis van gebeurtenissen komen ter sprake. Zo ook maatregelen en communicatie.


Op donderdag presenteert de leiding van de Veiligheidsregio Utrecht de ontwikkelkoers voor de komende jaren. Thema’s zijn het risicoprofiel van de regio, de professionele medewerkers, vakmanschap en informatievoorziening en de veerkracht van de samenleving. Ook vinden presentaties plaats van innovatieve onderwerpen. Voorbeelden zijn gebiedsbewaking met drones in plaats van vliegtuigen en bevordering van de weerbare samenleving met hulp van ervaringskamers. Terug in Zeist spreek ik met de deelnemers van de Walk of Peace door Zeist. Leerlingen van De Breul, de Stichtse Vrije School, de Vrije Hoge School en het CLZ hebben hieraan meegedaan. We spreken over vrede. Over elkaar en elkaars verschillen zien, verdragen, aanvaarden en waarderen. Het helpt om de vrede te bewaren.

Vrijdagochtend ben ik in Meierijstad, de Oost-Brabantse gemeente die in 2017 is ontstaan door fusie van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Meierijstad telt ruim tachtigduizend inwoners en is actief in het netwerk middelgrote gemeenten, M50. Op de ledenbijeenkomst van M50, in het imposante, historische complex van de Coöperatieve Handels Vereniging in Veghel, draag ik het voorzitterschap over aan mijn Biltse collega Sjoerd Potters. Ik geniet van de inspirerende lezing van rijksbouwmeester Floris Alkemade over de kracht van de verbeelding.
’s Middags ga ik op felicitatiebezoek bij het echtpaar Sita en Nico Knottnerus dat zestig jaar getrouwd is.
Tijdens de Vredesontmoeting van het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies op zondag wordt mij de Vredesduif van Zeist uitgereikt. Het is voor mij een eervolle aansporing om mij samen met anderen met verbindingskracht te blijven inzetten voor vrede.


Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie