Afbeelding
gemeente Zeist

Column van Koos Janssen: Hoop dat gesprek bijdraagt aan vrede

6 december 2023 om 06:34 Column

Maandag 27 november begint met crisiscommunicatie. Samen met medewerkers kijk ik terug naar het beeld- en feitenverslag van het afschuwelijke schietincident op 28 september in en rondom het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. We verdiepen ons in de rolverdeling en rolinvulling bij communicatie van de burgemeester, het openbaar ministerie en de politie. Op deze wijze leren we van gebeurtenissen en ervaringen elders. 

De middag staat in het teken van burgerparticipatie en de kracht van de samenleving. Ook het samenspel tussen B en W, de leidinggevenden en medewerkers komt daarbij aan de orde. Het is belangrijk dat we ons in dat samenspel binnen de gemeente en tussen de gemeente en de inwoners steeds verder bekwamen.

‘s Avonds neem ik deel aan een ontmoeting en gesprek over vrede en verbinding. Aanleiding is de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Het Platform Levensbeschouwingen en Religies en de gemeente zorgen voor de organisatie. We spreken in een cirkel van vijftig mensen. We ervaren hoop in de gedachte dat elk gesprek bijdraagt aan vrede.
In de B en W vergadering op dinsdag nemen we besluiten over een inkoopconvenant Taalonderwijs, de deelname aan het project Gezonde Buurten en de Legesverordening 2024. Ook bespreken we een brief aan de gemeenteraad over de voortgang van de invoering van de Omgevingswet. Tenslotte bespreken we met onze accountant van PWC de zogeheten Boardletter 2023. Daarbij gaat het over tussentijdse bevindingen over het lopende jaar; het beeld ziet er goed en beheersbaar uit.

Vervolgens gaan we op werkbezoek bij RTV Utrecht. Met directeur Gerard Schuiteman en medewerkers/journalisten Sietske van der Voort, Maarten Fussel en Peter Knieriem maken we nader kennis. We praten over Zeist in het nieuws en data-geïnspireerd werken. ‘s Avonds heb ik diverse raadsbijeenkomsten.


Woensdag overleg ik met medewerkers over onze vriendschapsband met het Marokkaanse Berkane. Ook maak ik de ronde langs diverse plekken en ontmoet ik mensen waarmee ik de afgelopen jaren fijn heb samengewerkt. In het Wijkservicepunt-Noord reik ik aan tien jongeren de certificaten uit vanwege het succesvol afronden van hun trainingsprogramma Youngleaders. Een geweldige prestatie voor deze jongeren.

‘s Avonds ontmoet ik omwonenden van de Dorpsstraat; zij uiten hun zorgen en ongenoegen over de vergunningverlening van een discotheek.
Donderdag heb ik een afrondend werkoverleg met de commissaris van de Koning, Hans Oosters. In de middag spreek ik met medewerkers over democratie is samenspel. We schrijven hierover een essay voor het vakblad Binnenlands Bestuur.

‘s Avonds reik ik een Koninklijke Onderscheiding uit aan Gijs Roeters van Lennep vanwege zijn grote verdiensten voor de vrijeschool- en antroposofische beweging, nationaal en internationaal. 

Later die avond komt het mooie nieuws dat de gemeenteraad van Zeist mevrouw Joyce Langenacker voordraagt als nieuwe burgemeester van Zeist.
Vrijdag woon ik de bestuurdersdag van de VNG bij. Burgerberaad, goed bestuur, woningbouw en bestaanszekerheid zijn belangrijke thema’s.


Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie