Afbeelding
gemeente Zeist

Column Koos Janssen: Spontane en inspirerende ontmoeting

15 november 2023 om 07:50 Column

Maandag 6 november overleg ik met het openbaar ministerie en de politie. We bereiden The Passion voor, die eind maart 2024 in Zeist komt. We spreken over veiligheidsplan, risico-inventarisatie en precieze rolverdeling, ook in relatie met de organisator zelf. The Passion willen we ook op het vlak van veiligheid goed voorbereiden. 

‘s Middags overleg ik met collega’s over de Metropoolregio Utrecht (MRU). Belangrijke thema’s zijn woningbouw, groen en bereikbaarheid. Ook neem ik deel aan de bestuursvergadering van de Veiligheidsregio. We besluiten over de brandweerzorg in Amersfoort, over het opstellen van een visie op de huisvesting van alle brandweerlocaties in de regio en stemmen in met diverse begrotingsstukken van 2024 en 2025. 

Vanwege de urgente nood bij de opvang van vluchtelingen in Nederland woon ik samen met wethouder Laura Hoogstraten een provinciale bijeenkomst bij over dit onderwerp. De gemeente Zeist levert in de Utrecht regio een goede bijdrage aan de noodzakelijke opvang. 

‘s Avonds begeleid ik in Figi een theatercollege georganiseerd door het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. In een vol bezette zaal genieten we van prachtige lezingen en gesprekken rondom het thema: Wat betekent natuur voor jou?
In de B&W vergadering op dinsdag nemen we een voorbereidend besluit over de herontwikkeling van recreatiepark Dijnselburg, stemmen in met subsidietarieven Peuteropvang, met Voorschoolse Educatie en fiatteren we ontwerpbestemmingsplannen Huis ter Heide Zuid en Steynlaan 63.

Na een lunchbijeenkomst met nieuwe medewerkers gaan we op werkbezoek bij de Evangelische Broedergemeente. Gespreksonderwerpen zijn de verduurzaming vastgoed, ruimtelijke plannen, bestuurlijke contacten en de komst van The Passion. 

’s Avonds komt de gemeenteraad bijeen. De vaststelling vindt plaats van de begroting 2024, een regeling asbestdaken en een subsidieregeling leges duurzaamheidsmaatregelen.
Woensdag verzorg ik een gastles voor de leerlingen van groep 5 van de Comeniusschool. Het is de Week van Respect. We spreken over respect, vriendelijkheid en begrip voor elkaar. Het is een spontane en inspirerende ontmoeting.

’s Middags bespreek ik met de politie diverse actuele zaken, zoals een drugsvondst in een woning, digitale oplichting en de intocht van Sinterklaas. Vervolgens overleg ik met de gemeentesecretaris over verschillende personele en bestuurlijke kwesties.
Donderdag maak ik in de aanloop naar mijn afscheid de ronde langs het politiebureau, de Biga, Samen in Zeist in Vollenhove en het wijkinloophuis in het centrum. Het zijn betekenisvolle plekken en mensen waaraan ik fijne herinneringen bewaar.

‘s Middags heb ik met collega’s een themabijeenkomst over maatschappelijke onrust. ’s Avonds wordt de raadsvergadering van dinsdag afgerond.
Vrijdag helpt mijn secretariaat mij met de planning van activiteiten voor de komende weken.

Zaterdag geniet ik samen met Karin van het prachtige najaarsconcert van Fanfarekorps Erica in Austerlitz. Vanwege mijn aanstaand afscheid is een persoonlijk muzikaal programma samengesteld. Erica musiceert voor een enthousiast publiek. Dankbaar rijden we ’s avonds laat huiswaarts.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie