Wouter Catsburg steekt de stekker in een elektrische auto van de gemeente Zeist.
Wouter Catsburg steekt de stekker in een elektrische auto van de gemeente Zeist. Gemeente Zeist

Geactualiseerde routekaart voor energieneutraal Zeist naar raad

4 maart 2023 om 07:20 Duurzaamheid

ZEIST De Routekaart Nieuwe Energie voor Zeist beschrijft hoe ver Zeist is in de omslag van fossiele naar duurzame energie en schetst de route voor de komende jaren. De eerste Routekaart uit 2019 is nu geactualiseerd en de afgelopen periode heeft iedereen kunnen reageren op de nieuwe Routekaart. Het college van B&W heeft de ingediende reacties verwerkt. De gemeenteraad besluit – onder voorbehoud - in april en mei definitief over de Routekaart. Dat maakt de gemeente Zeist bekend in dit persbericht.

Wethouder Wouter Catsburg: “We zien steeds meer mooie initiatieven in wijken en dorpen ontstaan rond isoleren en aardgasvrij worden van woningen. Dat is hoopvol en het is ook nodig. Naast de klimaatverandering wordt deze noodzaak nu meer dan ooit gevoeld door de effecten van de oorlog in Oekraïne. Rond aardgasvrije wijken moeten we de komende jaren de stap zetten van onderzoeken en experimenteren, naar versnellen en opschalen.”INSPRAAKREACTIES


De afgelopen periode had de Zeister samenleving gelegenheid te reageren op de Routekaart. De 17 inspraakreacties zijn zorgvuldig bekeken. Op basis daarvan is de Routekaart op enkele punten aangepast. In een inspraaknotitie staat welke reacties tot welke wijzigingen hebben geleid. De geactualiseerde Routekaart en de inspraaknotitie staan op www.zeist.nl/routekaart.

Gemeenteraad
De gemeenteraad houdt nu een Ronde Tafel, waarin iedereen de raad kort kan toespreken over de Routekaart. Enige tijd later gaat de raad onderling over het stuk in debat. In een derde vergadering besluit de raad dan definitief over het stuk. Ronde Tafel, Debat en Besluit vinden plaats in april en mei (onder voorbehoud). Zodra de data bekend zijn, vermelden we deze op de website en in de nieuwsbrief Nieuwe Energie. Inwoners kunnen zich daarop abonneren via www.zeist.nl/nieuweenergie. Via deze nieuwsbrief blijft men op de hoogte van ontwikkelingen in de energietransitie in Zeist.

AARDGASVRIJE WIJKEN


De Routekaart behandelt vijf actielijnen:

(1) aardgasvrije wijken, 

(2) opwek van duurzame energie, 

(3) duurzaam verkeer en vervoer, 

(4) duurzame bedrijven en maatschappelijke organisaties en 

(5) een energieneutrale gemeentelijke organisatie.


De gemeenteraad heeft besloten dat Zeist in 2050 energieneutraal moet zijn, of zoveel eerder als mogelijk. De Routekaart beschrijft de aanpak en keuzes om hier de komende jaren aan te werken.
De Routekaart gaat er van uit dat Zeist tot 2050 de energievraag halveert. Dat gebeurt door isolatie van gebouwen, energiebesparend gedrag en nieuwe energiezuinige technologieën, zoals warmtepompen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie