De bouw is begonnen.
De bouw is begonnen. Eigen foto

Bouw eerste fase Bosgaarde Zeist van start

25 januari 2023 om 09:49 Nieuwbouw

ZEIST  Onlangs is Trebbe met de bouw van 27 sociale huurappartementen Bosgaarde Zeist gestart. De appartementen zijn bestemd voor de sociale verhuur door Woningcorporatie Woongoed Zeist. De appartementen maken onderdeel uit van Bosgaarde, dit is een grotere ontwikkeling in Kerckebosch Zeist waar naast de 27 huurappartementen ook dertig koopwoningen komen. In Bosgaarde komen natuurinclusiviteit, duurzaamheid en ontmoeting samen in een prettige leefomgeving. Dat maakt Trebbe bekend met dit persbericht.

Bosgaarde wordt gerealiseerd in Kerckebosch Zeist. Kerckebosch is gelegen in Zeist-Oost en wordt al sinds 2006 vernieuwd door gemeente Zeist en Woongoed Zeist. Bosgaarde is het sluitstuk van deze herstructurering en bestaat uit vier bouwblokken, naar een ontwerp van SVP Architectuur en Stedenbouw. Drie bouwblokken omvatten in totaal dertig koopwoningen. Het vierde bouwblok biedt plaats aan de 27 sociale huurappartementen. Belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp zijn de groene, bosachtige omgeving en de hoge kwaliteit en uitstraling van de gebouwen.
Groen wonen nodigt uit tot ontmoeting

SOCIAAL KARAKTER “Bosgaarde wordt een landschappelijke woonbuurt met een sociaal karakter”, vertelt Johan Bombach, directeur bij Trebbe. RROG Stedenbouw en Landschap maakte het ontwerp voor de gebiedsinrichting van dit plandeel. “Er wordt verbinding gezocht met de heide en het bos, door van Bosgaarde een licht glooiend gebied met ruimte voor de natuur”, vertelt Johan. Zo komen er onder meer bomen, zandgrond en waterpasserende bestrating. “Ook komt het sociale karakter van deze buurt volop tot uiting door de wandelpaden, ontmoetings- en speelplekken. Bosgaarde wordt een plek waar ontmoeting, duurzaamheid en natuurinclusiviteit hand in hand gaan.”

AANBESTEDING GEWONNEN Trebbe verkreeg de opdracht voor Bosgaarde Zeist vanuit een aanbesteding, uitgeschreven door Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch en Woongoed Zeist. De bouw van de sociale huurappartementen startte eind 2022 en het laatste appartement wordt naar verwachting begin 2024 opgeleverd. De verhuur van de sociale huurwoningen gaat via Woningnet. De bouw van de koopwoningen start naar verwachting het eerste kwartaal van dit jaar. Er zijn nog enkele koopwoningen beschikbaar. Voor meer informatie over de koopwoningen, kijk op www.bosgaarde.nl.


WIJKVERNIEUWING KERCKEBOSCH De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken samen aan het levensloopgeschikt maken van deze wijk. Nieuwe of verbeterde voorzieningen komen in een bosrijke wijk waarin 1.000 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types worden ontwikkeld, waaronder 58 vrije kavels. Voor de uitvoering van de plannen richtten de gemeente en Woongoed Zeist de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM) op.

De artist impression van het eindresultaat.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie