Het tegenwoordige 'uitzicht' van Carel Wich.
Het tegenwoordige 'uitzicht' van Carel Wich. Maarten Bos

Carel Wich stapt naar Raad van State

18 oktober 2021 om 16:41 Overig

Carel Wich woont sinds 2003 aan de Antonlaan in Zeist. Hij is weduwnaar en heeft twee hondjes. 

door Maarten Bos

Zeist - In 2018 kwam hij te weten dat naast zijn appartementengebouw een woningcomplex zou verrijzen. In de bouwaanvraag was sprake van vier etages en een verdiepte garage. Maar daarna werden de plannen gewijzigd en zouden het vijf verdiepingen en een halfverdiepte garage worden. Nadat hij een aantal bezwaarschriften had ingediend is Carel bij de vergunningenrechter terecht gekomen. Het nieuwe gebouw zou Carels uitzicht volledig blokkeren. Daarom ondernam hij de gang naar de rechter.
De vergunningenrechter oordeelde dat vijf verdiepingen teveel was. Het mochten er vier worden. Carel: ,,Tegen een complex van vier lagen met halfverdiepte garage heb ik nooit bezwaar gehad. Ik had toch wat bereikt. Enige tijd later stond het gebouw er. Het was een toren geworden van vier etages, maar met een onverdiepte garage en met bovenop de bovenste woonlaag tal van objecten geplaatst. Zonnepanelen, schoorstenen en warmtepompen. De gemeente bleek de vergunning inmiddels opnieuw te hebben verleend nadat dit wooncomplex er stond. In de nieuwe vergunning was alles aangepast aan wat er nu stond. Mijn uitzicht was alsnog verdwenen”.
,,Ik ging opnieuw naar de rechter. Maar die oordeelde dat gebouwd was volgens de vergunning. Die was immers achteraf alsnog aangepast aan de bestaande situatie! Ik werd er moedeloos van. Eerst wilde ik de zaak laten rusten. Ik heb steun van buren en vrienden gehad, maar ook vele slapeloze nachten. Toen las ik een schrijven van de burgemeester waarin hij de komst van het nieuwe gebouw prees. Dat maakte me zo kwaad dat ik nu alsnog naar de Raad van State stap. Het hele geval speelt al ruim drie jaar”.
Het AD heeft al verschillende keren aandacht besteed aan zijn situatie. De rechter oordeelde dat de nieuwe woontoren aan de duurzaamheidseisen voldoet en dat dat belang groter is dan dat van Carel Wich.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie