Afbeelding
gemeente Zeist

De week van de burgemeester van Zeist: Vreugdevol samenzijn

27 april 2022 om 12:00 Overig

ZEIST Tweede Paasdag, maandag 18 april, is het feest in Austerlitz. Ik verricht de feestelijke opening van de padelbanen bij SV Austerlitz, de omni-vereniging met een fijn familiegevoel. Van harte gefeliciteerd. Wedstrijdspelers geven een demonstratie padel, kinderen zoeken paaseieren en kleurplaten hangen aan een waslijn. 

Dinsdag komt het kernteam Oekraïne kort bijeen. De gemeente Zeist heeft inmiddels 120 opvangplekken beschikbaar, hiervan zijn er 110 bezet. Daarnaast zijn bijna tachtig mensen bij particulieren opgevangen. Registratie van mensen, het verstrekken van leefgeld, het faciliteren van onderwijs en het helpen bij vinden van werk: gemeente en samenleving verrichten veel inspanning voor een menswaardige opvang en verblijf in Zeist. In de B&W-vergadering beslissen we tot inzet van extra menskracht voor de planvorming en vergunningverlening van diverse ruimtelijke initiatieven, stemmen we in met het ontwerp-bestemmingsplan Huis ter Heide West en geven we groen licht aan het uitvoeringsprogramma Schone Luchtakkoord. In de loop van de dag heb ik afstemmingsoverleggen over het weigeren van een aanvraag horecavergunning, de opvang van asielzoekers op Kamp van Zeist en de aankondiging van een betoging. ’s Avonds komt de gemeenteraad bijeen. Buitengewoon raadsleden worden benoemd. De garantstelling van een lening aan sportvereniging Saestum vindt plaats. Het Derde Zeister Ondersteuningspakket, dat tijdens de vergadering wordt uitgebreid met een activiteitenpakket tijdens de vakantieperiode voor minima, krijgt unanieme instemming.

Op woensdag heb ik een grote bestuurlijke bijeenkomst van de Veiligheidsregio Utrecht. We bespreken met collega-burgemeesters een aantal belangrijke thema’s. Voorbeelden zijn het regionale risicoprofiel en het zogeheten dekkingsplan en de huisvesting van onze lokale brandweerposten. Vervolgens neem ik deel aan een landelijke bijeenkomst van het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers. Thema’s zijn nieuwe vormen van asielopvang en de samenwerking, solidariteit en kennisdeling tussen gemeenten. Ook integratie en participatie komen uitgebreid aan bod. ’s Avonds laat ben ik te gast bij de politieke onderhandelaars in Zeist. We spreken over vluchtelingen, democratische vernieuwing en veiligheid.

Donderdag bereid ik een tv-interview voor over het Burgerberaad in Zeist. Ook werk ik aan toespraken voor de Lintjesregen, de 4 mei herdenking, het bevrijdingsconcert op 7 mei en het afscheid van wethouders. ’s Middags werk ik mee aan een filmpje voor het werven van een nieuwe kinderburgemeester. Halverwege de middag leid ik in de raadzaal een naturalisatieceremonie. Zestien inwoners ontvangen hun officiële documenten van Nederlanderschap. Het is een vreugdevol samenzijn.

Vrijdag overlegt het kernteam Oekraïne vooral over geschikte locaties voor de structurele opvang van mensen. Ook ga ik op felicitatiebezoek bij het echtpaar Cinjee dat zestig jaar is getrouwd. Daarna rijd ik naar Soest voor overleg over de opvang van vluchtelingen op Kamp van Zeist. De noodopvang gaat binnenkort open.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie