Voorlopig valt er nog geen besluit over een windmolen in het gebied A12/ spoorzone.
Voorlopig valt er nog geen besluit over een windmolen in het gebied A12/ spoorzone. Narcisa Aciko

Gemeenteraad Zeist wil afwachten in kwestie windenergie

23 februari 2022 om 11:43 Politiek

ZEIST Komen er uiteindelijk grote windturbines is het gebied A12/ spoorzone? Een antwoord op die vraag laat nog enkele jaren op zich wachten. Dat hangt namelijk van allerlei factoren af, ook van factoren waarop de gemeente Zeist geen invloed heeft.

door René Borkent

Wat wél vast kan is vaststellen of het gebied geschikt zou zijn voor het plaatsen van windturbines. En daarover lopen de meningen sterk uiteen. Een aantal fracties in de gemeenteraad is tegen de windmolens. Die partijen pleiten voor meer gebruik van zonnepanelen om het klimaatdoel te halen. 

Andere partijen stellen: er is nog steeds geen duidelijkheid over wat er mogelijk is in het gebied. De gemeente Zeist moet daarom doorgaan met bijvoorbeeld het in kaart brengen van de natuurwaarden. In een later stadium kan de gemeenteraad dan een besluit nemen op basis van feiten. En precies dat wijzigingsvoorstel werd ingediend door D66, CU/SGP en GroenLinks. 

Wethouder Catsburg, ook van CU/SGP had geen problemen met het wijzigingsvoorstel. ‘’Dit is voor het college wel uitvoerbaar.’’ 

Anderen, voorop de lokale partijen, waren tegen. Zij sluiten zich aan bij de bezwaren die vanuit de Groene Driehoek (een verband van belanghebbenden, zoals bewoners in dit gebied) naar voren zijn gebracht. Volgens deze partijen is er bovendien al voldoende onderzoek gedaan. 

D66 deed nog een poging om de raad achter het wijzigingsvoorstel te krijgen: ‘’We moeten een integrale afweging maken. We moeten ons niet op voorhand uitspreken over wel of geen windmolens.’’

Het hielp niet. Het wijzigingsvoorstel werd verworpen met 12 stemmen voor, van GroenLinks, CU/SGP en D66, en 18 stemmen tegen. 

Daarna kwam het raadsvoorstel zelf ter sprake en nu was GroenLinks tegen. Raadslid Falco van ‘t Riet stelde dat de gemeente ervoor kiest om voorlopig niks te doen en te wachten op initiatieven van commerciële partijen. En dat is volgens hem niet de oplossing. 

Raadslid Bredius (Nieuw Democratisch Zeist) daarentegen bracht naar voren dat de Groene Driehoek tegen de plaatsing van ‘’megaturbines’’ is in dit gebied. ,,We willen geen windmolens in ons groen.’’ Hij noemde het ‘’moedig’’ dat het college terugkomt van een eerder besluit. 

De gemeenteraad van Zeist stemde in met het raadsvoorstel. Alleen de fracties van D66 en GroenLinks stemden tegen. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie