Er ligt een plan voor de bouw van appartementen op het braakliggend terrein op de hoek van de Joost van den Vondellaan en de Schermerslaan.
Er ligt een plan voor de bouw van appartementen op het braakliggend terrein op de hoek van de Joost van den Vondellaan en de Schermerslaan. René Borkent

Plan voor woningen Van de Vondellaan in december op agenda gemeenteraad

27 november 2023 om 07:15 Politiek

ZEIST Woningcorporatie Woongoed wil op het adres Joost van den Vondellaan 61, op de hoek met de Schermerslaan, een appartementencomplex voor maximaal 23 sociale huurwoningen bouwen. 

De bedoeling is om de appartementen deels via het Leger des Heils toe te wijzen aan toekomstige bewoners uit kwetsbare doelgroepen. Een ander deel van de woningen wil Woongoed reserveren voor mensen die voor een tijdje en andere woning nodig hebben. Tenslotte blijft een aantal woningen beschikbaar als reguliere sociale huurwoningen. 

Donderdagavond hield de gemeenteraad een Ronde Tafel over de plannen. Betrokken buurtbewoners mochten zeggen wat zij van de plannen vinden en er vragen over stellen. En ook leden van de fracties in de raad konden vragen stellen aan de wethouder.

De insprekers vertelden dat zij als ‘’buurt’’ meer inspraak hadden willen hebben bij de totstandkoming van de plannen. Er zijn wel gesprekken geweest met Woongoed, maar daarna volgde er ‘’radiostilte’’ van de kant van Woongoed, zei inspreker A. Weijburg. ,,En de gesprekken gingen pas verder toen het eigenlijke besluit om te bouwen al genomen was.’’ Charlotte Hakkers vertelde dat ze goede afspraken over leefbaarheid en veiligheid belangrijk vindt en stelde: ,,Gemeente en Woongoed zijn niet altijd de meest betrouwbare partner gebleken.’’

Contact

Een afgevaardigde van Woongoed, Jan van Wiggen, wees erop dat Woongoed wel degelijk aanpassingen heeft doorgevoerd na gesprekken met buurtbewoners, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en de buitenruimtes. Hij verklaarde: ,,We blijven met elkaar in contact.’’

Wethouder Laura Hoogstraten bracht in herinnering dat de eerste gesprekken tussen Woongoed en buurtbewoners plaatsvonden toen er nog geen plan lag. ,,En dan is het heel lastig om daar als buurtbewoners iets van te vinden.’’

Huisarts Roel van van Kuppevelt sprak namens de huisartsen van de Tollenslaan. Zij hadden op deze plek graag een nieuw gezondheidscentrum gezien. En hij waarschuwde: ,,Goede huisvesting is belangrijk, anders zoeken artsen hun heil elders.’’ Daarop antwoordde Van Wiggen: ,,Wij wilden zekerheid dat jullie dat zorgcentrum ook konden betalen.’’

Buurtbewoner Paul van der Kolk: ,,Dit is precies waar deze avond over gaat. Wij zijn als buurtbewoners hierover niet bevraagd. Dat had gekund als we eerder rond de tafel hadden gezeten.’’

De Ronde Tafel besloot dat een nader debat over het plan niet nodig is. Het voorstel komt op 12 december meteen op de agenda van de gemeenteraad. 

René Borkent
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie