Afbeelding
gemeente Zeist

Column van Koos Janssen, burgemeester van Zeist

· leestijd 1 minuut Column

Maandag 14 november verdiep ik me, samen met medewerkers, in het democratisch samenspel in Zeist. Dit samenspel is belangrijk voor alle spelers in de democratie. Inwoners en ondernemers, raadsleden, medewerkers, leden B&W en instellingen en organisaties. Het is ook van belang in alle fasen van beleid, van visievorming tot en met de uitvoering. Het is een gezamenlijke opgave van alle betrokkenen dit steeds verder te ontwikkelen. 

’s Middags neem ik afscheid van een medewerker, heb ik werkoverleg met de postcommandanten van de brandweer, Eric Vos en Jeroen Hakkert, en voer ik een bijpraatgesprek met de districtschef van de politie Saskia Blaauw.

In de B&W-vergadering op dinsdag stemmen we in met de bestuurlijke werkplanning voor 2023, de uitgangspunten bij de uitvoering van de Jeugdwet en wmo en de invulling van de lastenverlichting, bij de tarieven van de afvalstoffenheffing, voor volgend jaar. Ook bespreken we met de accountant de tussentijdse rapportages over 2022. 

’s Middags bezoeken we tweebedrijven. Bij Pelster Automotive (cadeauartikelen en groothandel voor de autobranche) licht directeur Willem-Jan Geesink duurzaamheid toe in bedrijfsvoering en assortiment. Bij het bedrijf Rescued vertelt Evelien Preisser over haar cadeauartikelen gemaakt van reststromen. Trots op beide bedrijven fiets ik na afloop huiswaarts.

Woensdag bezoek ik woonwagencentrum Beukbergen. Bij mijn rondgang ontmoet ik diverse bewoners. Zij vertellen mij over het wel en wee in wonen en werk. Het resultaat van de herinrichting, inmiddels vijf jaar geleden afgerond, ziet er nog steeds goed uit. 

In de loop van de dag voer ik gesprekken over gemeentelijke organisatie, toespraken voor Kerst en nieuwjaar en strategische communicatie in relatie met activiteiten in de samenleving. 

’s Avonds neem ik deel aan de Raad van Advies, Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. We reflecteren op de regionale arbeidsmarkt, de kwaliteiten van de Hogeschool en de voorziene sterke groei van de instelling.

Donderdag overleg ik in de Veiligheidsregio Utrecht over de ontwikkeling van crisismanagement en de versterking van de crisisbeheersing. Onder leiding van de commissaris van de Koning komt eind van de middag de provinciale regietafel migratie en integratie bijeen. Samen metw ethouder Laura Hoogstraten (wonen) en onze collega’s uit alle Utrechtse gemeenten praten we over de uitdagende opgave voor 2023 van de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders in onze regio.

Vrijdagavond wonen we het prachtige vriendenconcert bij van de Zeister Muziekdagen. Zaterdagochtend reik ik een Koninklijke Onderscheiding uit aan Wim Edelman, 55 jaar actief in kerk en samenleving. 

’s Avonds geniet ik samen met Karin van het jubileumconcert (140 jaar!)van Koninklijk Zeister Harmonie muziekgezelschap. KZHM schittert in een volbezette zaal met verteller en zand-kunstenares. De symfonie The Lord of the Rings wordt op overrompelende wijze verbeeld in muziek, verhaal en zandschilderingen.

Koos Janssen

Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

advertentie
advertentie