Afbeelding
(c)

Vluchtelingenopvang Kamp van Zeist na zomervakantie

5 maart 2022 om 09:13 Overig

ZEIST De gemeenten Zeist en Soest zijn in gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de opvang van vluchtelingen op de locatie Kamp van Zeist. De aandachtspunten van de gemeenteraden van Zeist en Soest staan hierbij centraal. Dat maakt de gemeente Zeist bekend.

De verwachting is dat de gesprekken en voorbereidingen nog enkele maanden in beslag nemen. De eerder door het COA genoemde ingangsdatum van april of mei is niet haalbaar. Het COA verwacht nu dat de openstelling pas na de zomervakantie kan plaatsvinden. Waarbij uiteraard nog niet bekend is hoe de situatie in Oekraïne zich verder ontwikkelt en wat voor een eventuele gevolgen dit heeft voor de druk op de asielopvang in Nederland.

Zorgvuldig afspraken maken en voorbereiden
De gesprekken tussen COA en de beide gemeenten zijn gestart: op welke plek op het terrein komt de opvang precies, wat moet er allemaal geregeld worden, wie doet wat, hoeveel tijd heb je daarvoor nodig en wie betaalt wat? Daarbij gaan we uit van ongeveer 400 personen. Dat is aanzienlijk minder dan de 700 personen waar het COA om heeft gevraagd. Dit aantal is omlaag gebracht op verzoek van de gemeenteraden van Zeist en Soest na contact met bewoners. Ook wordt er gekeken naar een goede mix van vluchtelingen en een opbouw passend bij mogelijkheden van de locatie én de maatschappelijke voorzieningen, leefbaarheid en veiligheid in de omgeving.

De verwachting is dat dit in de loop van dit voorjaar helder is. Nadat de exacte locatie is bepaald, wordt er een vergunning aangevraagd, wordt de opvanglocatie klaargemaakt en worden de andere voorzieningen in en rond de opvanglocatie geregeld. Ook dat neemt nog de nodige tijd in beslag.

Betrokkenheid omwonenden
Omwonenden van de beoogde opvanglocatie hebben hun zorgen en aandachtspunten aangegeven. Dit deden zij onder andere tijdens een inspraakbijeenkomst van de gemeenteraad van Soest, door het indienen van een petitie bij de gemeente Zeist en in een gesprek met de mensen die tijdens de vorige opvang in 2016 deelnamen aan het ‘omwonendenoverleg’. De reacties van de omwonenden hebben geleid tot aandachtspunten van de gemeenteraden die nu het uitgangspunt vormen voor de gesprekken met het COA. Zodra er meer duidelijkheid is over hoe de opvang ingevuld en geregeld wordt, worden de omwonenden en andere betrokkenen daarover geïnformeerd. Naar verwachting is dit in april.

Informatie en vragen
Op de websites www.zeist.nl/opvangkampvanzeist en www.soest.nl/opvangkampvanzeist staan de laatste ontwikkelingen rondom de opvanglocatie Kamp van Zeist. Ook krijgen de bewoners in de omgeving een informatiebrief. Daarin staat waar ze terecht kunnen voor meer informatie, als ze zorgen of wensen hebben of als ze graag iets willen betekenen voor de vluchtelingen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie