Het nieuwe college van B. en W. van Zeist. Van links naar rechts: Walter van Dijk (VVD), Laura Hoogstraten (GroenLinks), Wouter Catsburg (ChristenUnie-SGP) en Angèle Welting (D66)
Het nieuwe college van B. en W. van Zeist. Van links naar rechts: Walter van Dijk (VVD), Laura Hoogstraten (GroenLinks), Wouter Catsburg (ChristenUnie-SGP) en Angèle Welting (D66) René Borkent

Zeist heeft een nieuw college van B. en W.

Overig

ZEIST Op een persconferentie in het gemeentehuis presenteerden GroenLinks, VVD, D66 en ChristenUnie-SGP hun coalitieakkoord. Op dinsdag 17 mei worden twee nieuwe wethouders geïnstalleerd en twee wethouders maken een ‘doorstart’.  Nieuw zijn Walter van Dijk, lijsttrekker van de VVD bij de afgelopen raadsverkiezingen, en Angèle Welting, nummer twee op de lijst van D66. D66 is nieuw in deze coalitie, Van Dijk volgt Sander Jansen op, die uit de politiek stapt. Omdat het CDA niet meer mee regeert vertrekt ook wethouder Marcel Fluitman. De komst van het nieuwe college betekent ook de komst van vier nieuwe raadsleden, want alle nieuwe wethouders hebben op dit moment nog een zetel in de raad. 

De nieuwe coalitie ziet grote uitdagingen en kansen waar ze samen met de andere partijen in de raad, maar vooral ook met de inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven aan de slag willen gaan, laat de voorlichter van de gemeente weten: ,,Ze zien onze Zeister samenleving in al zijn diversiteit als een bron van kwaliteit, kennis en kracht. De ambities en de wijze waarop we ze die gaan realiseren zijn vastgelegd in het akkoord onder de titel ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’.

Het coalitieakkoord is opgebouwd aan de hand van tien thema’s. Het akkoord behandelt achtereenvolgens de thema’s: gemeente in verbinding; volwaardig meedoen aan de samenleving; doorpakken voor natuur en klimaat; wonen op maat; positieve gezondheid; cultureel en sportief Zeist; mobiliteit brengt ons verder; levendige economie; samen zorgen voor veiligheid en financiële stabiliteit en organisatie.

De nieuwe coalitie wil vooral het bouwen van woningen in het middensegment bevorderen, groen en natuur beschermen en biodiversiteit versterken en investeren in veiligheid en het voorkomen van overlast. Inwoners, ondernemers en organisaties worden actief betrokken bij maatschappelijke vraagstukken.’’

De portefeuilleverdeling in het nieuwe college:

Koos Janssen (burgemeester)

• Algemene coördinatie bestuurszaken
• Openbare orde en veiligheid
• Inwonersparticipatie en communicatie
• Coördinerend portefeuillehouder Omgevingswet
• (Regionale) samenwerking
• Innovatie
• Organisatieontwikkeling en Personeel en organisatie
• Ontwikkeling gemeentelijk strategisch financieel instrumentarium

Laura Hoogstraten (GroenLinks)
Wijkwethouder Noord
• Werk en inkomen
• Bestaanszekerheid
• WMO en Welzijn
• Asiel en integratie
• Taalaanpak
• Wonen
• Kunst en Cultuur

Walter van Dijk (VVD)
Wijkwethouder Centrum, Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin
• Financiën
• Economische zaken
• Horecabeleid
• Toezicht en handhaving
• Recreatie en toerisme
• Cultureel erfgoed en monumenten
• Grondzaken en vastgoed
• Coördinerend portefeuillehouder Sociaal in Balans
• ICT
• APV

Angèle Welting (D66)
Wijkwethouder Kerckebosch en Austerlitz
• Ruimtelijke ontwikkeling
• Jeugd
• Onderwijs
• Gezondheidszorg
• Sport
• Diversiteit en inclusie
• Wijkdemocratie en buurtbudget

Wouter Catsburg (ChristenUnie-SGP)
Wijkwethouder West
• Duurzaamheid en energietransitie
• Openbare ruimte
• Mobiliteit inclusief parkeren
• Natuur en biodiversiteit
• Dienstverlening
• Dierenwelzijn
• Circulaire grondstoffen

Er is een coalitieakkoord in Zeist.
advertentie
Afbeelding
Ruim driehonderd jeugdige atleten in Zeist 2 uur geleden
Afbeelding
UITZeist! blikt vooruit op culturele zomer in Zeist 3 uur geleden
Afbeelding
Gedicht voor nieuwe Geiserhof in Zeist 15 uur geleden
Afbeelding
Schoolplein VSO Meerklank feestelijk geopend 19 uur geleden
Afbeelding
Gemeente Zeist plaatst 150ste laadpaal 21 uur geleden
Afbeelding
Karin van Minnen uit Zeist bouwt mee aan exoskelet 21 uur geleden
Afbeelding
Steynlaan Zeist transformeert: appartementen en studio’s van maximale hoogte gisteren