Afbeelding
Foto door Jason Goodman via Unsplash

Een zakelijk krediet regelen voor financiële groei

26 januari 2024 om 10:52 Partnercontent

Een zakelijk krediet kan eenvoudig worden aangevraagd om financiën zeker te stellen, wanneer inkomsten vastzitten in ontvangst door debiteuren, voorraden of voorverkochte inkopen. Doorgaans komt een zakelijk krediet overeen met een rekening-courant, die je bij een bank zou aanvragen. Een zakelijk krediet kan worden aangevraagd bij een bankonafhankelijke factormaatschappij, waarbij financiering wordt geboden om tekorten in geld dat direct is in te zetten voor ontwikkeling van dienstverlening, aan te vullen. Een zakelijk krediet wordt ook wel bedrijfskrediet genoemd en is bedoeld om bedrijven en ondernemers te voorzien van beschikbaar financiële draagkracht, waardoor ze niet hoeven te wachten tot het geld vrijkomt door betaling van facturen voor geleverde diensten of producten.

Voordelen van een zakelijk krediet

Een zakelijk krediet is een uitstekende manier om te profiteren van financiële zekerheid en aanvulling. Doordat je bij een bankonafhankelijke financier een zakelijk krediet aanvraagt, worden er minder zekerheden gevraagd. Dit maakt het mogelijk om bepaalde aanvullende zekerheden te behouden, voor aanvraag van overige financieringsvormen bij de bank. De financiering van een zakelijk krediet verloopt flexibel, waarbij de kredietfaciliteit automatisch meegroeit met potentiële omzetstijgingen. De uitwisseling van gegevens verloopt volledig digitaal, waardoor veel administratief papierwerk wordt voorkomen. Je kunt rekenen op volledige transparantie en realtime inzicht wanneer je inlogt op klantportalen van onafhankelijke factoringmaatschappijen.  Een betrouwbare manier van financiering die groei en ontwikkeling mogelijk maakt.

Zekerheden bij aanvraag van zakelijk krediet

Bij aanvraag van elke vorm van financiering zullen bepaalde zekerheden worden opgevraagd. Wanneer geld geleend wordt, dien je bepaalde financiële zekerheden te kunnen aantonen, zodat de maatschappij die het zakelijk krediet verstrekt er zeker van kan zijn dat het geld wordt terugbetaald. Voor een zakelijk krediet is een cessie of pandrecht op openstaande verkoopfacturen nodig, aangezien de debiteuren als uitgangspunt voor de financiering fungeert. Uiteraard kan bovendien een inkoop- of transactie faciliteit ter beschikking worden gesteld. In dat geval zal inderdaad een pandrecht op de voorraad nodig zijn, aangevuld door een onderliggende verkooporder. Dergelijke voorwaarden worden uitgebreid met je besproken, zodra je een zakelijk krediet aanvraagt. Zo wordt duidelijk welke zekerheden nodig zijn, voordat een zakelijk krediet kan worden toegezegd en geboden.

Onderzoek naar zakelijk krediet

Uiteraard loont het om jouw redenen voor het aanvragen van een zakelijk krediet te onderzoeken. Afhankelijk van jouw doelstellingen voor de onderneming zal kunnen worden vastgesteld welk type financiering hierbij het meest effectief zal zijn. Een zakelijk krediet biedt mogelijkheden voor aanvullend financiële draagkracht, zodat groei kan worden gerealiseerd die leidt tot verhoogde inkomsten en winst. Op een zakelijk krediet wordt debetrente berekend over het gebruikte deel. Wanneer een gedeelte van de kredietfaciliteit niet wordt gebruikt, dan wordt hierover eveneens geen rente berekend. Er zal wel een factorcommissie worden berekend over de overgedragen omzet. Wanneer je vooraf alles juist bespreekt, zul je precies weten wat je kunt verwachten en of een zakelijk krediet een juiste beslissing kan zijn. Met de juiste informatie zal een zakelijk krediet passend kunnen worden ingezet ter verbetering van jouw dienstverlening.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie