Afbeelding
gemeente Zeist

De week van de burgemeester van Zeist: Scherp aan de wind zeilen

Column

ZEIST Maandag 9 mei ontmoet ik een delegatie van de Evangelische Broedergemeente. Met de Oudstenraad, waaronder de voorzitter Arnoud Kleinhans, en de predikant Stefan Bernhard, praten we bij over de invloed van coronatijd op gemeenschap en gemeente. 

Diverse kerkelijke en maatschappelijke activiteiten passeren de revue. Gemeenschapsvorming is belangrijk, juist in deze tijd waarin gemeenschappelijkheid wat minder vanzelfsprekend lijkt. Vervolgens breng ik een huisbezoek aan een politieman. Hij is ernstig ziek. We praten over tijd en toekomst en leven in het moment. ’s Middags overleg ik met medewerkers over de noodopvang van vluchtelingen op Kamp van Zeist. Met vereende krachten van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeenten Soest en Zeist wordt de opvang beter. De accommodatie, taalles, onderwijs en dagbesteding krijgen vorm. Diverse vrijwilligers en maatschappelijke partners helpen een handje

Dinsdag start met een bespreking van het kernteam opvang vluchtelingen uit Oekraïne. Zo’n 230 mensen zijn op dit moment gehuisvest in Zeist, waarvan ongeveer de helft bij particulieren en de andere helft in de gemeentelijke opvang op diverse locaties. Het vraagt veel om het verblijf in Zeist zo goed mogelijk te realiseren. Ik heb er veel waardering voor. In de vergadering van B&W hebben we een tweede bespreking over de jaarrekening 2021, de bestuursrapportage 2022 en de begroting 2023. Vanwege te weinig rijksmiddelen voor gemeenten moeten we financieel scherp aan de wind zeilen. Ook nemen we besluiten over het aanwijzen van diverse complexen tot gemeentelijk monument en de verkoop van huurkavels op woonwagencentrum Beukbergen. ’s Avonds komt de gemeenteraad bijeen om de ingekomen post van de afgelopen tijd te bespreken, onder meer over de eenmalige energietoeslag lage inkomens, het Schone Lucht Akkoord en de bomenkap aan de Populierenlaan.

Woensdagochtend bespreek ik met medewerkers veiligheid een grootschalige controle die binnenkort in Zeist plaatsvindt. De actie is onderdeel van onze aanpak tegen criminaliteit en ondermijning. Vervolgens heb ik werkbesprekingen over de uitvoerbaarheid van beleid in de praktijk, diverse speeches en het netwerk middelgrote gemeenten (M50).
Donderdag breng ik een werkbezoek aan de evacués uit Afghanistan die op het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide verblijven. Zij hebben het zwaar en tegelijkertijd zijn ze optimistisch. Geleidelijk aan vinden zij woonruimte en werk in ons land. ’s Middags feliciteer ik het echtpaar Matawlie dat zestig jaar getrouwd is. ’s Avonds komt de raad bijeen om te spreken over het coalitieakkoord 2022-2026 dat GroenLinks, VVD, D66 en ChristenUnie-SGP hebben gemaakt. De sfeer in de beraadslagingen is positief.

Vrijdag ontmoet ik Just Spee, de bondsvoorzitter van de KNVB. We spreken over veiligheidsthema’s op en rondom de campus aan de Woudenbergseweg. ’s Middags neem ik deel aan een gesprek in Den Haag over Burgerberaden. ’s Avonds is het defilé en de medaille-uitreiking van de allereerste Avondvierdaagse in Austerlitz. Het feest is groot.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

advertentie
Afbeelding
Ruim driehonderd jeugdige atleten in Zeist 3 uur geleden
Afbeelding
UITZeist! blikt vooruit op culturele zomer in Zeist 4 uur geleden
Afbeelding
Gedicht voor nieuwe Geiserhof in Zeist 16 uur geleden
Afbeelding
Schoolplein VSO Meerklank feestelijk geopend 20 uur geleden
Afbeelding
Gemeente Zeist plaatst 150ste laadpaal 22 uur geleden
Afbeelding
Karin van Minnen uit Zeist bouwt mee aan exoskelet 22 uur geleden
Afbeelding
Steynlaan Zeist transformeert: appartementen en studio’s van maximale hoogte gisteren