Afbeelding
gemeente Zeist

Column van Koos Janssen, burgemeester van Zeist

5 oktober 2022 om 06:25 Column

Na tandartsbezoek en een bijpraat met een oud-collega bestuurder van een onderwijsinstelling, heb ik op maandag 26 september digitaal regio-overleg. Het gaat over vluchtelingenopvang. Thema is de evenwichtige spreiding over de hele regio. Het doel is dat alle Utrechtse gemeenten naar evenredigheid een verantwoordelijkheid nemen in de urgente situatie van vluchtelingenopvang. 

’s Middags spreek ik met collega-burgemeesters, de officier van justitie en de politiechef over zogeheten kraakzaken, het veiligheidsplan voor de komende jaren en de aanstaande jaarwisseling.

Dinsdag komt B&W bijeen. We praten bij over flexwoningen in Zeist en over een gestart rekenkameronderzoek naar de energietransitie en duurzaamheid. 

We nemen besluiten over een actieplan tegen eenzaamheid, een raadsinformatiebrief over het uitbreidingsplan van de KNVB en over ruimtelijke ontwikkelingen aan de Biltseweg en Paltzerweg.

Rond het middaguur hebben we een ontmoeting met het college van B&W van buurgemeente Amersfoort. Onderwerpen van gesprek zijn het burgerberaad Zeist en de historische betekenis van de Wegh der Weegen. Ook mobiliteit en duurzaamheid komen aan de orde. Het is een inspirerende ontmoeting. ’s Avonds overlegt de gemeenteraad over alle ontvangen post van de afgelopen maand. Zo bereiden we de raadsvergadering van 4 oktober voor.

Woensdagochtend installeer ik de Begeleidingscommissie onderzoek Joods Vastgoed. Deze breed samengestelde commissie is onderzoeker Maarten-Jan Vos behulpzaam bij het onderzoek naar de ontrechting van Joods Vastgoed tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog. Ook de noodzakelijkheid en mogelijkheid van rechtsherstel wordt daarbij betrokken. Daarna fiets ik naar de Wilhelminalaan. Daar ga ik op felicitatiebezoek bij het echtpaar Hüpscher dat vijfenzestig jaar is getrouwd. Van harte gefeliciteerd. 

’s Middags overleg ik met wethouder Walter van Dijk. Vooral in het weekend is er overlast van het uitgaansleven in de Steynlaan. We beraden ons op analyse en actie om dit tegen te gaan.

Donderdag ontmoet ik de initiatiefgroep Holocaust herdenking Zeist. We kijken terug naar de herdenking van januari jl. Ook kijken we vooruit naar begin volgend jaar. Vervolgens ga ik op felicitatiebezoek bij het echtpaar Hermans van de Lageweg. Hun zestigjarig huwelijksjubileum wordt gevierd. ’s Middags ben ik te gast aan tafel in de Talkshow De Utrechtse Buitenplaats in beweging, onder leiding van Arjen Zomer van de provincie Utrecht. Als voorzitter van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen licht ik betekenis, uitdagingen en perspectief van buitenplaatsen toe. Een vereende krachtsinspanning van beheerders en overheden is nodig.

Vrijdag interviewt het Magazine Publiek Denken mij over het burgerberaad en participatie in Zeist. ’s Middags zijn er mooie ontmoetingen tussen nieuwe inwoners, gemeenteraad, B&W en medewerkers. Met plezier verzorg ik enkele rondleidingen in het gemeentehuis.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie