Afbeelding
gemeente Zeist

Column van Koos Janssen, burgemeester van Zeist

12 oktober 2022 om 07:20 Column

Maandagochtend heb ik een digitale ontmoeting met hoogleraar Marcel Boogers en onderzoeker Job van Meijeren. Onlangs hebben zij een onderzoek gepresenteerd naar kenmerken van bestuursculturen in gemeenten en provincies. Samen met de gemeentesecretaris en griffier gaan we in dit gesprek na of dit thema ook van betekenis kan zijn voor Zeist. Wij denken van wel. Het borduurt voort op eerdere besprekingen van gemeenteraad en B&W.

De B&W-vergadering houden we deze week op maandag. We nemen besluiten over verplaatsing van de warenmarkten, prijsindexatie jeugdhulp en WMO en verdere optimalisatie van de inrichting van de Slotlaan. Ook bespreken we de totstandkoming van een parkeerbeleidsnota, de bouw van een zorgcentrum aan de Paltzerweg en het informatiebeheer van de gemeente. 

’s Middags breng ik een werkbezoek bij Sherpa; een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. In een gesprek tussen mensen uit het openbaar bestuur en uit de zorg praten we over de ingewikkeldheden in de uitvoering van de zorg, bijvoorbeeld in het raakvlak tussen verstandelijke beperking en psychiatrische problemen. ’s Avonds is er omwonendenoverleg over de vluchtelingenopvang op Kamp van Zeist. Het is een fijn overleg; de opvang verloopt voorspoedig.

Dinsdag heeft B&W een heidag. Zo’n vijf maanden geleden is dit college gestart. We spreken over het creëren van gemeenschappelijkheid, teamvorming en persoonlijk functioneren. We gaan na hoe we elkaar behulpzaam kunnen zijn. ’s Avonds komt de gemeenteraad bijeen. De raad roept in een motie op tot het toestaan van giften in de bijstand tot 2.250 euro. Daarnaast stemt de raad in met de uitbreiding van Woonzorglocatie Sparrenheuvel aan de Baarnseweg

Woensdag heb ik overleg over het politiewerk en de criminaliteit in Zeist. Tenslotte verdiep ik me verder in de gemeentebegroting 2023. Vooral democratie en participatie en personeel en organisatie krijgen mijn aandacht.

Donderdag bereid ik overdag de raadsbijeenkomst voor over de begroting 2023. In aansluiting op mijn werk van woensdag doorgrond ik de thema’s vluchtelingenopvang, communicatie en openbare orde en veiligheid. ‘s Avonds is die raadbijeenkomst, in de vorm van een ronde tafel; politieke fracties stellen vragen over de begroting van volgend jaar, met perspectief op de jaren erna. Het college van B&W formuleert de antwoorden. Van dienstverlening tot duurzaamheid, van onderwijs tot zorg, van uitgaven tot inkomsten. Ik zie uit naar de algemene beschouwingen en het debat op dinsdag 18 oktober.

Vrijdag bezoek ik vanwege hun 65-jarig huwelijk echtpaar Roelofs aan de Finsponglaan. ‘s Middags woon ik op de universiteit Tilburg de inaugurele rede bij van Erik Masthoff, bestuurder van Fivoor. Hij wordt bijzonder hoogleraar op het vlak van forensische zorg. 

Zaterdag haal ik mijn herhaalprik tegen corona. ‘s Middags is er een bijeenkomst voor nieuwe inwoners op het gemeentehuis. Het is een energieke opstap naar een fijn weekend.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie